Sakki på søndag: Et Stavanger for alle!

God søndag!

Denne uken la vi frem SV, Ap, MDG og Rødts alternative budsjett for Stavanger 2018-2021. Her kan du lese de viktigste sakene og finne hele budsjettet!

BUDSJETT 2018 De rødgrønne

Barnehager

Vi vil styrke tidlig innsats i barnehagen, vi har ikke råd til å la være. Vi vil styrke den pedagogiske kvaliteten i Stavanger-barnehagene ved å innfri målet om at halvparten av alle ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere. Vi øker samtidig kompetansemidlene til fagarbeidere og assistenter.

 • 50% pedagogtetthet i barnehagen
 • Mer feksibelt opptak for å tilby fere barn plass i barnehagen
 • Styrke barnehagenes vikarmidler og tolketjenester, og bidra til at barnehagebarn lærer om overgrep og vold

Skole

Vi vil at lærerne skal få mer tid mer tid til hver enkelt elev. Da må klassestørrelsene ned, ikke opp. Vi har høye ambisjoner for Stavangerskolen, og reverserer rådmannens forslag til kutt og styrker videre skolens rammer. Vår ambisjon er å ha helsesøster til stede hver dag, på hver skole, mens elevene er der. Et første steg er å oppfylle Helsedirektoratets anbefalte helsesøsternorm.

 • 17,5 millioner hvert år
 • Oppfylle Helsedirektoratets helsesøsternorm i skolen
 • Søskenmoderasjon barnehage-SFO og friplass barn med spesielle behov i SFA
 • Innføre skolemat

Omsorg og velferd

Stavangers innbyggere må møtes med verdighet og tid til den enkelte. Våre ansatte skal kunne se borgerne i øynene istedenfor å se på klokken. Vi vil sikre faglighet, mindre byråkrati og gode økonomiske rammer. Alders- og sykehjem skal derfor ikke kuttes med en eneste krone, i stedet vil vi satse på økt grunnbemanning, i første omgang med et eget pilotprosjekt, og vi vil utvide tillitsreformen innen hjemmebaserte tjenester.

Vi ser en urovekkende tendens til at «barnefattigdommen» øker kraftigere i Stavanger enn i andre bykommuner og landet for øvrig. Vi velger derfor å øke innsatsen for å bekjempe fattigdom ved å legge av 60 millioner i perioden til målrettede tiltak.

 • Midler til å bekjempe fattigdom i Stavanger
 • Bygge nytt sykehjem
 • Prosjekter:

– «Økt grunnbemanning» ved et sykehjem,

– «Generasjonssamarbeid»,

– «Testlab»

Klima og miljø

Stavanger er i gang med å konkretisere vårt bidrag i en ny klima og miljøplan. For å ha midler til å gjennomføre de nødvendige tiltakene setter vi av 30 millioner i et klimafond. Disse skal gå til å kartlegge og utrede løsninger, men også til nødvendige konkrete tiltak som for eksempel flere ladepunkt for elbiler.

Vi ønsker også å opprette en støtteordning for borettslag som trenger ny ladeinfrastruktur for beboerne, og vil øremerke en del av den nye piggdekkavgiften til dette. Slike klimatiltak betyr nye oppgaver for næringslivet og flere arbeidsplasser. Vi har ikke råd til å la være.

 • Opprette klimafond med en startkapital på 30 millioner kroner
 • Tilskudd til ladeinfrastruktur for elbil i borettslag
 • Opprette matsentral
 • Etablere tilskuddsordning til barnefamilier for kjøp av el-sykkel

Byutvikling

Vi vil bygge en attraktiv by for å friste de kommende generasjoner til å bosette seg innenfor kommunens grenser. Tiden vi er inne i nå gir oss et handlingsrom til å ikke bare bygge for å nå et måltall, men for at folk skal trives og bli værende i kommunen. Vi ønsker å legge til rette for at unge og eldre kan få tilgang til attraktive boliger tilpasset sin livssituasjon. Nytorget og trehusene i området har behov for et betydelig løft, og vi setter derfor av midler til å gjennomføre dette.

 • Pilotprosjektet «leie for eie»
 • Flere seniorboliger
 • Innføre Vernemillionen
 • Vitalisere Nytorget
 • Havnen i sentrum skal utvikles

Kommunen som arbeidsgiver

Stavanger kommunes over 10 000 ansatte skal sikres gode arbeidsvilkår. Det skal fortsatt være gode muligheter for relevant etter- og videreutdanning med vikarordning. Vi mener at virksomhetsledere i dag bruker uforholdsmessig mye tid på å fremskaffe vikarer. Vi går derfor inn for en ordning med faste vikarer, fast ansatt i kommunen. I tillegg vil vi redusere bruken av konsulenter, og heller ansette flere i kommunen i de avdelinger hvor konsulentoppdrag er høyest.

 • Etablere kommunal vikartjeneste
 • Styrke vikarbudsjettet til barnehager med høyt sykefravær
 • Styrke rådmannens stab som følge av reduserte konsulentutgifter
 • Strakstiltak for å få ned sykefraværet i dialog med stat og KS
 • Kutte utgifter til folkevalgte
 • Løfte temaet alkohol og alkovett ved at Stavanger blir en «Av-og-til»-kommune

Media

Ha en fin uke og følg meg gjerne på Facebook, Twitter eller Instagram!

Sakki

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s