Sakki på søndag: lobbyregister, nei til privatskole og SV-møter

Kjære leser!

Godt nytt år!

Det har vært veldig godt med en lang og god juleferie, men det er ingen tvil om at det er godt med hverdag også! Her kan du se hva SV har jobbet for i årets første uke med politiske møter!

Lobbyregister

I flere år har jeg arbeidet for å få på plass et lobbyregister for politikerne i Stavanger. Første gang SV tok det opp var gjennom en interpellasjon i 2014. Den gang ble det ikke noe av, men vi har tatt det opp flere ganger og fikk første gang gjennomslag for det i juni 2017. Men rådmannen har ikke ønsket å innføre et lobbyregister og foreslo i en sak om etiske retningslinjer at det ikke skulle innføres noe register.

I tirsdagens kommunalutvalgsmøte fikk vi enstemmighet for følgende:

1. Saken tilbakesendes
2. Forslag til et reglement for lobbyregister jfr. Bystyrevedtak juni 201, sak 88/17 utarbeides.
3. I saken skal også ulike sider og konsekvenser av innføring av lobbyregister drøftes, samt en klargjøring av begrepet lobbyist.
4. Rådmannen bes ta kontakt med Trondheim kommune vedrørende erfaring og praktisering av et slikt register.

Det betyr at vi fortsatt kan få på plass et lobbyregister og jeg gleder meg til å se hva rådmannen utreder.

Formannskap

Torsdag var det formannskap. Jeg var bortreist, men SVs formannskapsvara Heidi Helgadottir Leite var partiets representant. Det var ikke et veldig langt sakskart, men den viktigste saken var å klage på Utdanningsdirektoratets vedtak om å etablere privatskolen The Explorers AS. Der stemte SV sammen med Ap, Venstre, FNB og Sp og fikk dermed flertall for følgende:

Stavanger kommune klager inn Utdanningsdirektoratets vedtak til Kunnskapsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 29.

Argumentasjonen i formannskapets flertallsvedtak av 18.5.2017 (vedlagt) ligger etter vårt syn fast, hvor kommunen uttrykker særlig bekymring rundt søkers pedagogiske og skolefaglige kompetanse. I denne klagen vil det videre redegjøres for ytterligere utviklinger som etter vårt syn betydelig styrker argumentasjonen om at en ny friskole vil medføre åpenbare negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet i kommunen.

1) Investeringer: Siden The Explorers opprinnelige søknad, har Stavanger kommune foretatt betydelige investeringer i forbindelse med en planlagt ny, offentlig barneskole på Storhaug. I UDIRs vedtak om godkjenning anføres følgende: «Det går for øvrig ikke fram at det er foretatt noen investeringer, eller foretatt endringer som ved en etablering av friskolen ikke kan realiseres eller må trekkes tilbake.» Kommunen har nå, siden sist søknaden ble behandlet politisk, anskaffet tomt avsatt primært til skoleformål i Storhaug bydel, og har foretatt betydelige investeringer i forbindelse med prosjektering, mulighetsstudier, og romprogram av den nye offentlige skolen. Rådmannen anslår dette beløpet til å utgjøre i overkant av 79 millioner.

2) Elevgrunnlag: Ser man elevgrunnlaget til den planlagte skolen i sammenheng med forventet elevtallsutvikling i bydelen så vil etableringen av en ny friskole med opp til 100 elever direkte undergrave elevgrunnlaget til den planlagte offentlige skolen, med risiko for negative konsekvenser for det offentlige skoletilbudet i bydelen. Dette underbygges ytterligere av at befolkningsframskrivinger viser til et synkende antall elever ved flere skoler i kommunen.

3) Behov: UDIR anfører at det ikke finnes noen sentrumsnær internasjonal skole i Stavanger. Avstanden til International School of Stavanger er 6 km fra bykjernen, noe som en ville ha definert som sentrumsnært i mange byer. British International School of Stavanger er lokalisert 9 km ifra sentrumskjernen av byen.

Stavanger kommune anker på denne bakgrunn Utdanningsdirektoratets vedtak.

Vedlegg: Formannskapets flertallsvedtak av 18.5.2017

Formannskapets flertallsvedtak

Stavanger kommune har forståelse for at organisasjoner og enkeltpersoner søker å etablere internasjonale skoler som kan innpasses innenfor rammen av friskolelovens bestemmelser. Slik vi oppfatter intensjonen med friskoleloven, er det imidlertid viktig at denne retten kan ivaretas uten at det har negative konsekvenser for den offentlige skolestrukturen, at de skolefaglige hensyn er ivaretatt, at det er behov for skolen og den ikke påvirker budsjettmessige hensyn negativt.

Det råder usikkerhet om søkers kompetanse og mulighet for å kunne gi et helhetlig pedagogisk godt tilbud til elevene.

Stavanger kommune har ikke kjennskap til «The Explorer AS» eller personene bak foretaket fra tidligere. Det er derfor vanskelig å bedømme foretakets kompetanse eller erfaring med skoledrift.

Kommunen har allerede flere internasjonale skoler, også innenfor denne pedagogiske retningen. Flere av disse skolene melder om nedgang i elevtall. Derfor kan vi vanskelig se at “the Explorers” dekker et behov.

Skolen signaliserer at den har et ønske om å starte i Storhaug bydel. Denne bydelen har en ny offentlig skole under planlegging og en skole i samme område vil kunne påvirke elevgrunnlaget til denne offentlige skolen.

Stavanger kommune tilrår ikke å godkjenne denne søknaden om å opprette en ny skole med bakgrunn i de ovenforliggende moment.

SV-møter

Har vært to ganger i Oslo bare denne uka, først på sentralstyremøte og så seminar med folk fra stortingsgruppa, ansatte og sentralstyret. På lørdag møttes representantskapet i Rogaland SV. Det har vært godt å være igang igjen!

For øvrig var det både morsomt og gøy å bli kåret som nummer to i utdelingen av «Årets kommunikasjonsprofil i Rogaland 2017». Her kan du se kronikken som ble skrevet av utdelerne.

Onsdag ønskes alle nye og gamle medlemmer i Stavanger SV velkommen til Rådhuset, for å få høre om hva bystyregruppa arbeider for og hvordan flere kan engasjere seg i vårt arbeid. Her er Facebook-eventen – velkommen!

Ha en fin uke og følg meg gjerne på Facebook, Twitter eller Instagram!

Sakki

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s