Nye Stavanger trenger nye ideer!

Rennesøy, Finnøy og Stavanger skal bli en ny kommune. Morgendagens kommune trenger morgendagens politikk. Nye Stavanger trenger nye idéer. Det vil SV være med å sikre.

I fjor har Stavangers innbyggere fått se at SV, Ap, MdG og Rødt kan samarbeide godt og bli enig om god politikk for sterkere fellesskap og en grønnere by gjennom vårt felles budsjett. Når vi skal bli en ny kommune trenger vi nye idéer!

I snart 24 år har Høyre sittet med makten, i ulike konstellasjoner. I over to tiår har Høyre-politikere hatt nesten alle de viktigste vervene og styrt med sine egne i de fleste posisjoner. Byen styres av en høyreallianse med vekten lenende mot Høyre og FrP. Og det til tross for at Høyre og FrP var valgets store tapere ved valget i 2015. Da mistet Høyre fire mandater og FrP to i bystyret, men allikevel har vi fått mer Høyre- og FrP-politikk.

Min engelsklærer på vidergående lærte meg mye. Men én setning som gikk igjen i hennes demokratitunge undervisning i det engelske språket var «Power corrupts», eller makt korrumperer, som det heter på godt norsk. Det er et godt demokratisk prinsipp at ingen skal sitte med makt for lenge. Av rent demokratiske grunner er det klokt å la andre enn Høyre styre byen. Det er vanlig å bli styringstrøtt og få idétørke etter årevis med makten, og at man mest av alt blir administratorer av byen.

Noe av tanketørket viste seg i mangelen på en politisk plattform for høyre-alliansen som styrer Stavanger. Etter valget ble de enige om tre ting:

  • Sette ned et utvalg som skulle jobbe med skjenkeretningslinjer
  • At vedtaket om syriske flyktninger skulle ligge fast
  • At Stavanger ikke skulle har søndagsåpne butikker

Det er ikke ny og spennende politikk, det er administrative programerklæringer. Her er noen av de nye ideene jeg tror ville gjort nye Stavanger til en mer spennende og rausere by:

Fjerne hjemmelekser

Det er mange gode grunner til å fjerne hjemmeleksene fra skolen, og heller ha leksearbeid på skolen. Forslaget til SV innebærer én time lenger skoledag for barneskoleelever, som skal brukes sammen med lærer for å få leksene unnagjort. Mange går på SFO etter skolen, så det blir ikke nødvendigvis en lengre dag, men en større del av dagen vil bli knyttet til skole.

Vi vet, basert på forskning og erfaring, at lekser i hjemmet verken bidrar til mer kunnskap eller utjevner forskjeller mellom gode og mindre gode elever. SV vil legge til rette for en skole som sørger for at alle har like muligheter, og at de vet at ikke alle foreldre har like godt grunnlag for å hjelpe til med lekser. Ved å gjøre leksene på skolen vil barna i tillegg få mer fritid.

Tillitsreform

SV vil ha en bedre balanse mellom kontroll og tillit for ansatte i kommunen. New public management sørger for et byråkratisk og tungrodd system. Slik trenger det ikke være.

Tillitsreformen handler om tillit til at den enkelte ansatte løser oppgavene best hvis hun eller han får frihet til å tenke selv. I stedet for stadig mer rapportering trenger vi voksne i barnehagene med bedre tid til barna. I stedet for anbud og konkurranseutsetting trenger vi trygge fagmiljøer i rusomsorg og barnevern.  I stedet for stoppeklokker trenger vi en eldreomsorg der pleietrengende mennesker får frihet. I stedet for å tvinge lærerne til å sitte mer på kontor trenger vi at de har bedre tid til elevene.

De dagene du har det vanskelig og trenger mer hjelp, skal du vite at hjemmesykepleieren har tid til å sette seg ned og se deg i øynene i stedet for å se på klokka og måtte springe avgårde. Bedre tid og tillit skaper bedre resultater enn kontroll og rangering. Tillitsreformen er veien til bedre velferd og sterkere fellesskap!

Boligpolitikk

Det styrende for en moderne boligpolitikk må være at folk skal ha tak over hodet, uten gjeld opp til taket. For å motvirke stadig økende boligpriser, må det tas i bruk virkemidler som øker nybyggingen, og demper prisene. SV vil bruke tomtepolitikken til å gjøre boligene billigere.

Kommunen skal tilby rimelige utleieboliger til vanlige folk. Det skal skje ved at kommunene stiller tomter til disposisjon for interesserte aktører, så sant de godtar å bygge og drive utleieboligene til selvkost. Disse boligene skal være tilgjengelige for alle.

Samtidig som vi vil bygge flere boliger, vil vi verne matjord. Dette er to hensyn som det er avgjørende å balansere på en god måte. Vi har ingen matjord å miste, derfor trenger vi grundig arealplanlegging slik at denne typen interessekonflikter unngås.

Boligpolitikken må løftes vekk fra boligspekulantene og tilbake til kommunen og vi vil skape et ikke-kommersielt boligtilbud som alternativ til det kommersielle boligmarkedet. Leie-til-eie-boliger er ett av virkemidlene vi vil bruke for å skape et boligmarked for folk flest.

Utvide demokratiet

Lokaldemokratiet skal gi nærhet mellom innbyggerne og de som tar beslutningene. SV vil ha mer demokrati i norske kommuner. Innbyggerne må selv få ta direkte del i viktige demokratiske beslutninger i kommunene. Vi føler ofte på en avstand mellom folk og forvaltning, avmakt til systemet og mindre eierskap til endringer i nærmiljøet. Derfor ønsker SV å gi mennesker større direkte innflytelse i viktige enkeltsaker.

Paris har gjennomført et prosjekt med deltakende budsjettering. Det er noe SV har foreslått i Stavanger og som jeg mener det er god grunn til å forsøke også her hjemme.

De bruker 100 mill euro som innbyggerne kan disponere. Folk foreslår selv prosjekter, administrasjonen utreder hvordan det kan gjennomføres og så stemmer innbyggerne i Paris. Dette kunne vært spennende å forsøke i nye Stavanger, spør du meg.

Når vi skal få en ny kommune trenger vi nye folk i den politiske ledelsen, med nye ideer som ikke har gamle bindinger til de mektigste i byen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s