Begrunnelse lovlighetskontroll brannstasjon Stavanger Øst

I henhold til kommunelovens paragraf 59 krevde bystyrerepresentantene Daria Maria Johnsen, Sara Nustad Mauland og Eirik Faret Sakariassen lovlighetskontroll av vedtaket i bystyresak 24/18 – Ny brannstasjon i Stavanger Øst, overordnet begrunnelse. Her følger begrunnelsen:

Trafikksikkerhet

I vurderingen av Svankevigå som mulig plassering står det i saksdokumentene:

Både langs Verven og langs Harald Hårfagres gate er det mange boligblokker med tilhørende uteområder. I tillegg er det noe kontor og forretningsbebyggelse langs gaten. Badedammen og Kjelvene er viktige bydelparker for området som brukes mye. De fleste må krysse utrykningsgaten for å komme til disse parkene. Boliger i området skaper stor aktivitet av gående og syklende langs gaten.

Mange av de samme vurderingene kan også gjøres i Lervig, men er allikevel ikke lagt til grunn. Derfor benyttes dette argumentet bare til å fraråde plassering i Svankevigå, og ikke i Lervig. I Lervig er det også «mange boligblokker med tilhørende områder» og «noe kontor og forretningsbebyggelse langs gaten». På samme området som en eventuell brannstasjon i Lervig plasseres vil det bli park, allikevel argumenteres det med bydelsparkene i Badedammen og Kjelvene, uten at parken i Lervig brukes som argument mot å plassere brannstasjon der. Naboene i Lervig må også krysse utrykningsgatene for å komme til den kommende parken i Lervig. Og påstanden «Boliger i området skaper stor aktivitet av gående og syklende langs gaten» er også høyst gjeldende i Lervig. Derfor mener vi at trafikksikkerheten i Lervig ikke er grundig nok utredet og at samme påstander som brukes mot Svankevigå er gjeldende i Lervig.

Utbygging

Tegningene over området samsvarer ikke med de vedtatte reguleringene for området, og er sånn sett misvisende. Det fremstilles som om parkarealet blir erstattet som en følge av brannstasjonsplasseringen, men dette er gjort i en selvstendig regulering av Selvaag-utbyggingen i området.

Risikovurdering

Er det foretatt en tilstrekkelig risikovurdering av hva plassering av en brannstasjon i et området med planlagt barnehage, skole og et allerede ferdigstilt og åpnet sykehjem vil ha å si for barn, unge og eldre i området. Her vil det legges til rette for mange offentlige funksjoner fremover.

Grøntareal

Fra før har dette området svært lite grøntareal, og hva vil dette ha å si for grøntareal per innbygger i dette området?

Sara Nustad Mauland

Rødt

Daria Maria Johnsen

Miljøpartiet de Grønne

Eirik Faret Sakariassen

Sosialistisk Venstreparti

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s