Hvorfor SV bør gå mot bompengefinansiering

Denne høsten har bompengedebatten rast i Stavanger og på Nord-Jæren. Allerede i fjor besluttet Stavanger SVs bystyregruppe at vi ville stemme mot bompengepakken for regionen. Mange av de samme argumentene mener jeg SV bør adoptere nasjonalt.

Forrige uke uttalte jeg til Dagbladet at «Bompenger er usosialt, urettferdig og ulogisk.» Her er mine argumenter for å underbygge det:

Usosialt

Vi lever i et land hvor forskjellene mellom de fattigste og rikeste øker. Stavanger har den nest største veksten i ulikhet i Norge. Samtidig har vi et kollektivtilbud som for en god del er dårlig og utilstrekkelig. En del har rett og slett ikke et alternativ som gjør at hverdagen går opp, med levering/henting i barnehage og skole, arbeid, fritidsaktiviteter og praktiske gjøremål. Noen kan enkelt legge om til sykkel, gange og buss, men noen har ikke den friheten. Det å legge en ekstra økonomisk byrde på særlig barnefamilier syns jeg er utfordrende. Allerede i 1984 uttalte SVs Hanna Kvanmo at grensen for bruk av bompenger på Vestlandet «nå må være nådd».

Bompenger er også en flat avgift. Det er det lang tradisjon for at SVere er skeptiske til. Hverken Stavanger SV eller jeg har sagt at vi er i mot en hver brukerfinansiering av vei. Rushtidsavgift som innføres etter en kraftig utbygging av kollektivtrafikken er det mye klokt i. Vi har flere ganger vist til de gode resultatene Stockholm oppnådde for rundt ti år siden:

Første halvår i 2006 gjorde Stockholm et forsøk med veiprising. Ved å differensiere taksten slik at det kostet mer i rushtida (morgen og ettermiddag), var målet og oppnå bedre miljø, redusert trafikk og et bedre opplevd bymiljø. Samtlige storbyer i Norge rammes av store køproblemer i rushtida. Trafikken står omtrent stille, og når bilene står i stampe, slipper de ut store mengder eksos. Resultatene fra Stockholm er positive! Fra våren 2005 til våren 2006 minsket biltrafikken i rushtida med hele 22 prosent!

I tillegg syns jeg det er mye spennende med NAFs forslag til alternativ, nemlig veiprising. NAF beskriver det slik: «Veiprising dreier seg i praksis om å erstatte bompenger og andre bilrelaterte avgifter med at man betaler per kjørte kilometer. Hva man betaler skal variere ut i fra når på døgnet man kjører, hvor man kjører, og hva slags bil man kjører i.» Det er en modell jeg mener er mer interessant for et parti som SV, og sikrer dermed en differensiering ut fra forbruk og utslipp.

Urettferdig

Jeg snakket med en sjef i næringslivet for en stund siden. Han fortalte meg at han gleder seg til bompakken trer i kraft 1. oktober. Da får han nemlig bedre plass på veien og kommer seg lettere til og fra jobb, sa han. Og her er vi ved kjernen: De med god råd vil merke bompakken gjennom kortere kø, fordi de med lav lønn ikke har råd til å kjøre lenger. Barnefamilienes økonomi vil tynes, mens rike menn kjører store biler til jobb med matpakka si som passasjer.

Å ha samme konklusjon som for eksempel Frp betyr ikke at vi har samme resonnement. Bompenger er en finansieringskilde som baserer seg på at folk skal kjøre bil. Det ønsker ikke Stavanger SV. Vi vil gjøre det lettere å velge sykkelen, at bussen går oftere og når den skal – og at det er lett å ta beina fatt. Og det er et godt prinsipp i Norge at vi finansierer velferd i fellesskap. Det samme burde gjelde infrastrukturen. Hvorfor skal vi gi store skattekutt til landets milliardærer, som Frp gjør i regjering, samtidig som barnefamilier får en stor bomregning?

Ulogisk

En del av vår argumentasjon er også at vi har gått mot de veiprosjektene som ligger inne i bompakken. For at en bompakke skal lykkes forutsetter det at folk kjører bil. Man finansierer altså vei gjennom økt bilbruk. Det er også en enkel måte for veiprosjekter å «snike i køen» og bli høyere prioritert. Altså settes samfunnsnytten til side, så lenge veiene finansieres av bompenger og bilister. Det er ulogisk at vi vil oppnå nullvekstmålet i trafikken gjennom å bygge veier gjennom bompenger. Det blir vel neppe mindre utslipp av det?

SV skal være et parti som fører en politikk for de mange, ikke for de få. Bompenger er stikk motsatt. De få og rike vil kunne fortsette som før, og ta en relativt sett lavere del av regningen. Det ville vært mer rettferdig om vi hadde et system som sørget for at folk betalte differensiert basert på hvor langt, hvor og hvilket kjøretøy de brukte.

Dette er en debatt jeg håper vi får i SV fremover, og som leder til at SV gjør som lokallaget i Stavanger: tenker nytt om partiets syn på bompenger. Eller kanskje rett og slett tenker gammelt, og vekker opp tankegodset Hanna Kvanmo hadde på 80-tallet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s