De rødgrønnes budsjett for et varmere Stavanger!

I dag presenterte Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne og Rødt vårt alternative budsjett for Stavanger 2019-2023. Her kan du lese hovedsakene og hele forslaget!

Kamp mot forskjells-Stavanger

For SV er det viktig å sikre et Stavanger for alle, hvor ingen faller utenfor. Da må vi gjøre noe med de økende forskjellene og fattigdommen i Stavanger. Det er 3000 unger som vokser opp i fattige familier. Å gjøre det vi kan for å løfte deres livskvalitet er viktig for SV!

Et av de viktigste grepene vi gjør er å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp. Det er 390 familier som hver måned får flere tusen kroner i kutt. For en familie med to barn hvor foresatte er mottakere av sosialhjelp, utgjør det omtrent 2000 kr månedlig i redusert utbetaling. De rødgrønne ønsker ikke at barnetrygden skal være omvendt behovsprøvd og tas fra de som har minst fra før, og derfor vil vi bruke 10,4 mill. kr. på å gi barnetrygden tilbake til de som trenger den mest.

De rødgrønne vil:

 • holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp (10,4 millioner kroner hvert år).
 • innføre skolemat på skoler i områder med levekårsutfordringer.
 • styrke tiltaksplanen «Barn vil være med» for å satse ytterligere på at alle barn skal kunne delta i samfunnet på lik linje, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Derfor vil vi sette av midler til å bekjempe fattigdom i Stavanger (50 millioner kroner gjennom perioden).
 • etablere og videreutvikle levekårsløft i Kvernevik og Hillevåg.

Barnehage

Vi vil øke rammene til barnehagene for å gi dem en større grad av frihet til å kunne drive godt pedagogisk arbeid. Vi er bekymret for økende sykefravær blant ansatte i barnehagene og fortsatte utfordringer med langvarige sykemeldinger og mangel
på vikarer. Alt starter i barnehagen, og derfor må vi sørge for både høy kvalitet og høy faglighet.

De rødgrønne vil:

 • øke de økonomiske rammene til Stavangerbarnehagen med 20 millioner kroner gjennom perioden.
 • tilby barnehageplass også til barn uten lovfestet rett til plass.

Skole

Vi vil at lærerne skal få mer tid mer tid til hver enkelt elev. Da må klassestørrelsene ned, ikke opp. Vi har høye ambisjoner for Stavangerskolen, og styrker derfor skolens økonomiske rammer kraftig. Vi vil arbeide for større rom for tverrfaglig innsats som avlaster lærerne, slik at de kan bruke mer tid med elevene.

Vår ambisjon er at hver skole skal ha helsesykepleier tilstede hver dag. Et første steg er å oppfylle Helsedirektoratets anbefalte helsesykepleiernorm. Vi er bekymret for at økt foreldrebetaling til SFO og barnehage skal bidra til økende forskjeller og til at foreldre og foresatte ikke får deltatt i arbeidslivet. Derfor reduserer vi foreldrebetalingen i barnehage og SFO.

De rødgrønne vil:

 • øke de økonomiske rammene til Stavangerskolen med 40 millioner kroner gjennom perioden.
 • oppfylle Helsedirektoratets helsesykepleiernorm i skolen.
 • gi friplass til barn med spesielle behov i SFO/SFA fra 5. til 10. klasse.
 • bevilge midler for å øke mobbeombudets stillingsprosent til 100 %.
 • prioritere kompetanseheving i SFO.
 • fremskynde rehabilitering av Kvernevik skole, nybygg inkludert bydelskulturskole.

Eldreomsorg

Stavangers innbyggere må møtes med verdighet og tid til den enkelte. Våre ansatte skal kunne se borgerne i øynene istedenfor å se på klokken. Vi vil sikre faglighet, mindre byråkrati og gode økonomiske rammer. Derfor ønsker vi å satse på økt grunnbemanning ved våre alders- og sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Her vil vi også vil utvide tillitsreformen.

De rødgrønne vil:

 • bygge nytt sykehjem innen 2023.
 • øke grunnbemanningen på alders- og sykehjem og hjemmebaserte tjenester.
 • etablere testlab for ny teknologi ved Lervig sykehjem. • ikke innføre egenandel på fysioterapi.

Klima- og miljø

Vår tids største utfordring er de menneskeskapte klimaendringene. Vi har kun 12 år på å kutte kraftig i klimagassutslipp for å holde den globale oppvarmingen under to grader. For å løse situasjonen kreves det innsats fra hver enkelt, fra næringslivet og ikke minst fra det offentlige. Bærekraftig vekst og omstilling i byene er en forutsetning for å nå de nasjonale klimamålene og de målene som er vedtatt i Parisavtalen.

De rødgrønne vil:

 • opprette et klima- og miljøfond med en startkapital på 30 millioner kroner.
 • etablere egen klima- og miljøplanavdeling som følger opp arbeidet for å nå målene.
 • sikre
 • flere ladepunkt for elbiler.
 • gi tilskudd til ladeinfrastruktur for elbil i borettslag og bygge ladestolper i tettbebygde strøk.
 • opprette matsentral.
 • gi momsrefusjon til barnefamilier for kjøp av el-sykkel.

Her kan du lese hele budsjettforslaget >>>

Media:

En kommentar om “De rødgrønnes budsjett for et varmere Stavanger!

 1. Tilbaketråkk: Sakki på søndag: budsjett, formannskap og landsstyremøte | Et Stavanger for alle!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s