Sakki på søndag: bystyremøte, Kristiansand-tur og fylkesårsmøte

God søndag!

Det ble opphetet debatt i bystyret om kapitalforhøyelse til Stavanger Forum og etablering av nye privatskoleplasser på Eiganes. Les mer om det og annet her!

Bystyremøte

Bystyremøtet i februar tydeliggjorde forskjellene mellom høyre- og venstresiden i Stavanger-politikken. Det ble særlig tre store debatter i bystyret mandag, og de skal jeg skrive mer om her:

15 millioner kroner til Stavanger Forum

Som jeg skreiv forrige uke så skulle denne saken endelig opp til behandling i bystyret. Det er absurd at vi nok en gang må behandle en henvendelse om å kaste ennå mer penger etter Stavanger Forum. Det blir neppe siste gang heller. Styreleder Christian Nicolay August Håvik Wedler (Frp) mottar 65.000 kr i honorar, styret for øvrig mottar 40.000 kr. Kan vi få disse pengene tilbake?

SV, Ap, MDG, Rødt, FNB og den uavhengige representanten Torfinn Ingeborgrud stemte for følgende:

  1. Støtter rådmannens forslag nr. 1.
  2. Det opprettes ikke et nytt kommunalt foretak.
  3. Styret avvikles.
  4. Rådmannen bes utarbeide en sak hvor det fremgår hvordan kommunen skal håndtere avviklingen av selskapet. Herunder skal følgende vurderes: a. Rådmannen v/næringsavdelingen oppretter en prosjektstilling som tar ansvaret for gjennomføringen av de aktuelle arrangement som er i porteføljen til Stavanger Forum. b. Det redegjøres for hvorvidt kommunen skal ha en rolle for samkjøring av kongressarrangement for hele byen, og om Forum Expo skal selges på det åpne markedet.c. Kommunen går i dialog for å påse at de ansatte blir inkludert i videre prosess.
  5. Det gjennomføres umiddelbart en selskapskontroll/granskning av selskapet.

Ny privatskole på Eiganes

SV og Ap anket denne saken fra formannskapet til bystyret. Det er noe et mindretall kan gjøre for å løfte saken videre politisk, med håp om at utfallet blir et annet. Det gjorde det ikke denne gangen.

SV, Ap og MDG fremmet følgende forslag, som fikk støtte fra Rødt:

  1. Bystyret gir ikke mandat til rådmannen til å leie ut lokaler ved Eiganes skole til kostpris til den nye friskolen «Eiganes International School», og viser til det klart uttrykte og konkrete behovet for å bruke bygget til eget offentlig skoleformål for å styrke kommunens autismetilbud, og avhjelpe stor plassmangel i sentrumsnære skoler, jf. FSK 07.02.2019 svar på spørsmål: «Madlavoll skole er noe liten i forhold til driften. Det drives to spesialavdelinger på skolen, med krevende elever. Ved å bruke ev. frigjort kapasitet på Eiganes kan elever innen autismespekteret få sitt tilbud der, i stedet for på Madlavoll. Eiganes har allerede et svært sterkt fagmiljø på dette området, i tillegg til gode lokaler. De sentrumsnære barneskolene har generelt stor plassmangel. Dette gjelder Eiganes, Våland og Storhaugskolene. Gjennom ev. frigjort kapasitet på Eiganes, kan man gjennom å justere skolegrensene mellom Eiganes og Våland få en mer optimal bruk av skolekapasiteten.
  2. Stavanger kommune går i dialog med involverte parter for å sikre at disse barna har et forsvarlig skoletilbud.
  3. Bystyret ber rådmannen komme tilbake med en snarlig sak når det gjelder fremtidig bruk av lokalene som blir ledige når Lycée français de Stavanger avvikles, til skoleformål for Stavangerskolen.

Dette ble det ikke flertall for, og skolen får etablere seg. SV, Ap og Rødt har levert en lovlighetskontroll på dette, og vi håper fylkesmannen gir oss medhold i at denne saken er uakseptabel.

Greater Stavanger

Vi har flere ganger argumentert for at vi ønsker å styrke kommunens næringsavdeling. Greater Stavanger er ikke en optimal organisering, selv om mange av de ansatte er flinke folk. Flere av dem vil kunne jobbe i Stavangers næringsavdeling. SV tok opp vårt forslag fra formannskapet:

Bystyret sier nei til å fornye avtalen med Greater Stavanger. Beløpet som er avsatt til Greater Stavanger overføres næringsavdelingen.

Kristiansand-tur

Kommunalutvalget i Stavanger er også samarbeidsutvalg med Kristiansand kommune. Tirsdag dro vi til Kristiansand for samarbeidsmøte. Det startet i sin tid mest som et fellesskap for å få på plass firefelts E39 mellom byene. Men heldigvis har utvalget dreid oppmerksomheten mot byutvikling, næringsliv, utdanning, helse og andre viktige saksområder.

Vi fikk en vandring gjennom sentrum, og besøkte det oppussede bygget Teateret. Det er det gamle teater-bygget, som er renovert og nå er spisested, konsert- og arrangementslokaler. Det er blitt veldig flott. Det er også gjort fasaderenoveringer i sentrum og man har klargjort et rådhuskvartale. De viste også frem et gedigent underjordisk parkeringsanlegg – som jeg vil si går på tvers av gode ambisjoner om redusert biltrafikk.

På ettermiddagen fikk jeg innlede om skole- og utdanningspolitikk for Kristiansand SV, på deres arrangement Sosialistisk Supperåd.

Skolebesøk

Denne uka har jeg også besøkt tre skoler: Auglend, Tjensvoll og Gausel skoler. På Auglend skole var både ansatte og elever opptatt av å få forbedret skolegården sin, elevene ønsket at vi skulle fjerne hjemmelekser og alle ønsket skolefrukten tilbake.

På Tjensvoll skole ønsker de også oppgradert skolegård, for de har også en asfaltjungel. Jeg fikk vært rundt på skolen og sett at de ikke har et veldig ideellt bygg. De ligger i et område med levekårsutfordringer, men har allikevel fått reduserte budsjetter. Det er vanskelig å forstå logikken i.

På Gausel skole er rehabiliteringen av skolegården nesten ferdig, så de er veldig fornøyde. De har fantastisk beliggenhet, med nærhet til skogen og utsikt til sjøen. Når jeg er rundt på skolene spør jeg ofte hvordan de arbeider mot vold og seksuelle overgrep mot barn (i hjemmet eller lignende). Her var besøket på et tidspunkt når de har dette oppe i undervisningen. Dermed var en av de klassene jeg besøkte inne på dette temaet. Der var helsesykepleier og lærere tilstede og snakket om «hvor er det lovlig og ikke lovlig å ta på andre». Jeg syns det er kjempeviktig at elever møtes med informasjon om dette tidlig.

Skretting

Hele fredag gikk med til bedriftsbesøk hos Skretting. Jeg har hatt mitt søskenbarn Ragnhild med på arbeid fra onsdag til fredag, i arbeidsuke. Hun er elev på Tastaveden skole. Vi startet dagen på Skrettings hovedkontor i Hillevåg. Der fikk vi innføring i bedriften og hva de mener er viktig. Vi fikk også en omvisning på industriområdet og var også på toppen av Skrettings silo. Det var en voldsom utsikt!

Etter noen timer på anlegget i Stavanger, dro vi til Lerang forskningsstasjon i Forsand kommune. De forsker på hvordan fôret er og hvilken effekt det har på laksen. Og hva som kan gjøres for å redusere problemet med lakselus. Jeg mener et godt og bærekraftig havbruk er viktig. Det blir en stadig viktigere næring for Stavanger, og særlig når vi får Finnøy og Rennesøy med på laget fra 2020. Derfor er det viktig for meg å lære mer om dette.

Fylkesårsmøte

I helga har Rogaland SV vært samlet i Folkets Hus på Sandnes. Det var rekordstor deltakelse, og medlemsveksten vår er den høyeste på lang, lang tid. Mye går veldig godt for SV, både i medlemstall og meningsmålinger. Det var dette møtets stemning et tydelig uttrykk for.

Vi vedtok flere gode uttalelser og Jon Salthe fra Stavanger er ny nestleder i Rogaland SV!

Ha en god uke og følg meg gjerne på Facebook, Twitter eller Instagram!

Sakki

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s