Stavanger-plattformen 2019-2023

Jeg er utrolig stolt over at SV for første gang skal være med å styre Stavanger kommune. Grunnlaget for det nye flertallet er en radikal og offensiv politisk plattform, som jeg med glede stiller meg bak!

Valget i 2019 ga grunnlag for et nytt politisk flertall i Stavanger, og sammen med Arbeiderpartiet, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Miljøpartiet de Grønne, Rødt og Senterpartiet har Sosialistisk Venstreparti fremforhandlet og godkjent dette politiske dokumentet som det vi skal styre kommunen etter. Det er mange viktige SV-gjennomslag i dokumentet, og jeg vil trekke frem følgende:

 • Familier på sosialhjelp får hele barnetrygden tilbake
 • Økte rammer til skole, barnehage og eldreomsorg
 • Si nei til nye private skoler og nye kommersielle barnehager
 • Innføre søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage
 • Oppfylle helsesykepleiernorm i skolen
 • Rehabilitere flere skoler og bygge ny skole på Storhaug
 • Innføre gratis skolemat, innledningsvis i områder med levekårsutfordringer
 • Øke bemanningen i barnevernet
 • Tilføre klima- og miljøfondet betydelige midler

 • Innføre klimaregnskap og klimabudsjett

 • Etablere egen avdeling for klima og miljø som følger opp arbeidet for måloppnåelse

 • Flytte cruiseskipene ut av Vågen, og innføre et tak som reduserer antall årlige anløp

 • Arbeide for å etablere landstrøm, og si nei til de skipene som forurenser mest

 • Flere ladepunkter for el-bil, gjennom blant annet tilskudd til borettslag

 • Gi sykehjemsplass til alle som trenger det
 • Avslutte demenslandsbyprosjektet til fordel for en større økning av sykehjemsplasser, og heller legge til
  rette for rehabilitering og eventuelt påbygg av Ramsvigtunet
 • Øke grunnbemanningen på sykehjem og hjemmebaserte tjenester
 • Sikre at Rosenberg Worley får trygge, forutsigbare rammer for videre drift og utvikling på Buøy
 • Opprette «Fasit Stavanger» for å få til et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser
 • Sikre næringslivet og industrien god tilgang til arealer for ekspansjon og nyetableringer
 • Videreutvikle kompetansemiljøet innen landbruk og havbruk på Judaberg
 • Styrke studentenes kulturtilbud, ved at kommunen vurderer å kjøpe Folken i samarbeid med andre aktører
 • Støtte utvidelse av Studentenes Hus
 • Bidra til etablering av helsehus på Campus Ullandhaug
 • Utvikle campus for VID på Misjonsmarka
 • Øke grunnbemanningen og innføre kommunal vikarordning med hele faste stillinger
 • Utvide forsøkene med tillitsreform i Stavanger kommune
 • Avslutte kommersiell konkurranseutsetting og tilbakeføre renhold, park, og renovasjon til offentlig drift
 • Evaluere bestiller/utfører-modellen med sikte på å fjerne den der det er hensiktsmessig
 • Innføre Oslo-modellen og strengere krav til lærlinger i kommunens kontrakter
 • Stille krav om allmenngjort minstelønn for å få skjenkebevilling
 • Ha et prøveprosjekt med 6-timers arbeidsdag etter dialog med de ansatte, og på et utvalgt arbeidssted i kommunen
 • Sikre at kommunen praktiserer likelønn
 • Kutte i utgiftene til folkevalgte og i lønnen til ordfører og varaordfører
 • Arbeide for statlig finansiering for å få realisert et nytt teaterbygg til Rogaland Teater
 • Sikre et løft for Museum Stavanger
 • Ferdigstille Nye Tou
 • Opprettholde bibliotekstrukturen i hele kommunen
 • Legge til rette for oppføring av et bydelshus på Eiganes og Våland
 • Fullføre prosessen med nytt bydelshus i Kvernevik
 • Sette av midler til deltakende budsjettering i kommunedelene som innbyggerne selv får råde over gjen- nom prosjektet «Vårt nabolag»
 • Og mye, mye, mye mer!

Selv skal jeg lede utvalg for oppvekst og utdanning, og gleder meg veldig til nye arbeidsoppgaver og samarbeid med barnehagebarn, elever, foreldre, ansatte og fagforeninger.

Her kan du lese den politiske plattformen >>>

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s