Snille Israel!?

1155699873242_896

Først vil jeg uttrykke min største skuffelse over at våpenhvilen ikke varte mer enn 7 timer. Det er veldig dumt, for alles del…

Men hva Israel driver med nå, det skjønner jeg ikke. Hvorfor de plutselig trekker seg ut?

Om det er for å redde sitt omdømme, så er vel dette ganske meningsløst. Det er bra at de trekker seg ut, men deres rykte internasjonalt er jo nå – desverre – tilsølt for all fremtid!

Med over 1000 sivile drepte, knuste hus, landsbyer og drømmer vil det bli vanskelig for Israel fremover. De har mye ansvar for å rydde opp etter seg, kompensere det palestinske folket og unnskylde seg for verden. Etter å ha brutt X antall FN-resolusjoner er det jammen meg på tide!

«Vi hatet dere ikke, og vi ønsket ikke å skade dere,» sa Ehud Olmert, Israels statsminister, i noe som skulle ligne en beklagelse. Kan noen svare meg på hvorfor dette er skrevet i preteritum!?

eu_israel_001_1160351518

Kanskje ikke overraskende, men jeg er skuffet over EU her. «Fredsprosjektet» EU har gjort MINIMALT. De har sagt at Hamas bør gå med på fredsavtaler, og bedt Israel lette trykket. Men hva er det?! Å be dem være snille? Ingen boikott, ingen handelsbrudd, ingenting. Mens Norge har lagt stort press, oversendt etikkrådet for Oljefondet forespørsel om man kan kaste israelske selskaper ut og det norske folket har demonstrert. EU har lagt alt for lite press på Israel!

israelkart

Fortsatt ikke kritisk til Israel? Jeg synes kartet over forklarer MYE.

14 kommentarer om “Snille Israel!?

 1. Det er en nokså typisk materialistisk verdensanskuelse å kun se på mengden land som er tapt, uten å se på de underliggende årsakene og hvem som hadde rett. For eksempel kan vi ut i fra denne logikken konkludere at mange europeiske stater slik som Frankrike og Polen er grusomme imperialister som har gjort fæle ting med Tyskland. Bare se på hva som har skjedd med grensene til Tyskland siden 1. verdenskrig:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Germanborders.svg

  Hvor er sinnet ditt over denne — etter sosialistisk standard — grove uretten mot stakkars Tyskland?

 2. Kartet ditt er jo feil Eirik.
  Du baserer deg jo på nettopp det landområdet som FN har sagt skal bestå av Israel og Palestina.

  Før FN bestemte dette, så var området underlagt det britiske mandat, og før det igjen det osmanske riket.

 3. Onar Åm:
  Jeg har sjelden sett et mer klassisk selvskudd. Ja, det er korrekt at Eirik her bruker kartet for å illustrere en stadig større grad av okkupasjon fra Israels side. Men derifra til å påstå at Eirik ikke ser på underliggende årsaker er det et sprang som er for langt til at ihvertfall jeg klarer å følge med. Følgelig er ditt forsøk på en ironiserende tone, med å vise til Tysklands vekslende areal, en øvelse av meget begrenset retorisk verdi.

  Jeg mener forøvrig at det ikke er en påfallende kontroversiell påstand at Israels våpenhvile er et spill for galleriet. Om du kombinerer uttalelsene i forbindelse med denne avgjørelsen med innholdet i den vedtatte Dahyia-doktrinen, er «pervers» i mine øyne den best dekkende beskrivelsen.

  Dog er det alltid festlig når liberalisten beskylder sosialisten for å ha en materalistisk verdensanskuelse.

  Kyle:
  Jeg klarer for mitt bare liv virkelig ikke å få tak på innholdet i kommentaren din. Kan du utdype?

 4. Tror det Kyle prøver å fram at det å bruke et kart over et «palestinsk land» er bare tull, siden det aldri har eksister noe palestinsk land. Palestinerne er en folkegruppe som bor på et visst område, men de har aldri eid eller hatt noen direkte myndighet over disse landområdene.

  Det har som kyle påpeker tilhørt England, før det Osmanske riket, før romerriket, som tok det fra Perserene som igjen tok det fra Alexanders rike osv osv.

  Man kan si at Israel går ut over sin»plass», om du vil, med de landområdene det har tatt, men det å vise fram et kart og si: «Se dette har Israel tatt av landområder, er ikke dette bevis på at de gjør det gale?» det blir litt tullete.
  Det ligger mer til bunns i dette enn bare landområder.

 5. Hedgard,

  poenget mitt er at det ikke er nok å vise til at et kart krymper og si «tata! imperialisme!» I så fall er Frankrike, Polen, Danmark og Russland i dag okkupasjonsmakter. Grunnen til at disse landene ikke regnes som okkupanter i dag er fordi landområdene (med unntak av Russland) er vunnet i forsvarskrig. Dette er bare fair and square. Den som er med på leken får smake steken. Går man til angrep på et land må man *selvfølgelig* regne med å tape land dersom man taper krigen fordi taperen da er interessert i å lage en landbuffer mellom seg og den angripende part og som kompensasjon for krigen.

  Men vent nå litt! Alle områdene som Israel har annektert etter 1948 har de gjort i selvforsvar. De ble angrepet fra alle kanter i 1948 og ved et mirakel klarte de å forsvare sin sveitserost-nasjon. Etter dette angrepet var en utvidelse av grensene fra 1948 *påkrevd*. Ingen normale nasjoner ville bare sagt «ok, så ble vi visst nesten utslettet, men vi skal likevel respektere grensene til våre fiender.»

  Og det Kyle prøver å si er dette:

  http://www.jafi.org.il/education/100/maps/mandate.html

  http://www.jafi.org.il/education/100/maps/bpart.html

  http://www.jafi.org.il/education/100/maps/part.html

  I henhold til Balfour-deklarasjonen skulle hele levanten (dvs. det som i dag er Israel+Vestbredden+Gaza+Jordan) gjøres om til en jødisk stat. Dernest ombestemte britene seg og gjorde øst-Palestina om til en arabisk stat, Jordan. På dette tidspunktet var det ingen arabere som kalte seg palestinere. Kun jøder ble omtalt som palestinere. Palestina var «The Jewish Homeland.» Med andre ord, av den opprinnelige planen fra 1920 satt jødene i 1948 igjen med ca 10-15% av det opprinnelige landområdet. Resten hadde blitt gitt til araberne. Men dette var ikke godt nok for araberne. De mente at en hver jødisk stat, uansett hvor liten, selv om de bare hadde en badestrand, var for mye. Grunnen? Jøder skal i henhold til Islam være Dhimmier — undermennesker med reduserte rettigheter. Det er en krenkelse mot muslimer at jøder eksisterer som likemenn i et område som en gang tidligere er blitt underlagt Islam.

 6. Hedgard:

  «Dog er det alltid festlig når liberalisten beskylder sosialisten for å ha en materalistisk verdensanskuelse.»

  Dette burde være ukontroversielt. Marx erklærte helt åpenlyst at han var materialist. Moderne sosialister følger i Marx sine fotspor og er svært materialistiske. Vi liberalister derimot aksepterer ikke materialismen. Vi mener at det finnes noe som er langt, langt viktigere enn penger: selvbestemmelsesrett.

 7. Onar: «Hvor er sinnet ditt over denne — etter sosialistisk standard — grove uretten mot stakkars Tyskland?»

  Hvordan går det ann å trekke fram noe slikt!?

  Mener du faktisk at Tyskere som bor i Polen og Frankrike lider like mye som palestinerne i Gaza?

  For det første er det lenger tilbake i historien, ergo ikke dagsaktuelt i det hele tatt. For det andre; kan du henvise meg til tyskere Polen som ikke har rent vann, mat og tilgang på humanitær hjelp når det trengs?

 8. Kasper,

  hvorvidt tyskerne som bor i Polen og Frankrike lider eller ikke er irrelevant i forhold til spørsmålet om landet er blitt tatt fra dem urettmessig eller ikke. Mitt syn er at Tyskland bare hadde seg selv å takke for at de tapte land, og at innlemmelsen i Frankrike og Polen er legitim så lenge den franske og den polske stat beskytter eiendommene og livene til tyskerne som bor der. På tilsvarende vis er Gaza og Vestbredden på legitimt vis vunnet i en forsvarskrig og er derfor rettmessig under Israels jurisdiksjon. Dette er legitimt så lenge Israel beskytter eiendommene og livene til de som bor på Gaza og Vestbredden. Dette gjorde de helt frem til Intifadaen på slutten av 80-tallet.

  Frem til Intifadaen hadde folkene på Gaza rent vann, mat, fri adgang inn i Israel for å arbeide, de hadde universiteter, sykehus osv. og Israel sørget for ro og orden og beskyttet eiendomsretten til palestinerne. Det er først ETTER intifadaen at palestinerne har fått det ille, men det er jo deres egen feil. Det nytter ikke å gjøre opprør og begynne med terror og dernest klage på at Israel forsvarer seg selv og strammer inn.

 9. Sørgelig Onar!

  Tror du ikke de zionistiske terrorgruppene var like ille som hamas før 1947? De bedrev terror som var ofte mer ødeleggende enn det vi ser av Hamas i dag. Nå er det hamas som er skurkene, kun på grunn av at de er et annet folkeslag og ikke har samme etnisitet. Hamas vil gjerne slutte fred på de 22% de en gang hadde, men det er Israel som nekter handel nå…
  Hamas er en frigjøringsbevegelse. De vil naturlig nok ta tilbake det landet de en gang hadde landsbyer på. Det landet som ble etnisk renset i 1948…

 10. Tror du ikke de zionistiske terrorgruppene var like ille som hamas før 1948? De bedrev terror som var ofte mer ødeleggende enn det vi ser av Hamas i dag. Nå er det hamas som er skurkene, kun på grunn av at de er et annet folkeslag og ikke har samme etnisitet. Hamas vil gjerne slutte fred på de 22% de en gang hadde, men det er Israel som nekter handel nå. Hamas annerkjenner logisk nok ikke Israel slik det ser ut i dag…
  Hamas er en frigjøringsbevegelse. De vil naturlig nok ta tilbake det landet de en gang hadde landsbyer på. Det landet som ble etnisk renset i 1948…

 11. Skulle veldig gjerne hatt en henvisning til disse zionistiske terrorgruppene… Videre synes jeg at det blir litt tullete at du stempler disse gruppene som terrorgruppe, samtidig som du uten problemer stempler Hamas som en frigjøringsbevegelse? En ting er 110 % sikkert: det palestinske folk vil aldri bli «frigjort» om Hamas fortsetter raketskytning og selvmordsbombing. Samme hva du kaller dem, hva de gjør kan du ikke legge lokk på.

  Sier ikke dermed at alt Israelerne har gjort og gjør er helt greit, de har gjort mange forferdelige ting. Men Hamas er vel så ille, og det er Hamas sine handlinger som går utover det sivile palestinske folk. Eksempel:
  FN-skolen som ble bombet av Israelerne? Den ble brukt som raketoppskytningsbase. Det er altså folk fra Hamas som, med helt klar oppfatning av hva det ville resultere i, risikerte livet til alle de sivile i det bygget. Jeg tviler ikke på at massevis av de innslagene som kommer på nyhetene om sivile hus som er bombet, jo da er de husene egentlig baser for Hamas. Hamas skyter, Isral skyter tilbake, sivile dør, Hamas får mer støtte og oppslutning. En brutalt effektiv rekruteringspropaganda, som er forkastelig.

  Israelerne gjør som sagt mye rart, men ingen kan si at de gjør det for moros skyld, eller at de har ingen grunn til å handle slik de gjør.

 12. Tor:
  Jeg antar at terrorgruppene som Kasper henviser til er den såkalte Stern-gruppen og Irgun. Begge gruppene var aktive pre-1948, og utsatte såvel militære britiske styrker, som sivile palestinere for angrep.

  Det kan i utgangspunktet være vanskelig å skille mellom terroristgrupper og frigjøringsgrupper, men jeg kan jo peke på følgende: (uten at dette betyr at jeg har det minste til overs for Hamas.)
  – Mens Irgun og Stern ikke kjempet mot en okkuperende militærmakt (Israel hadde ikke eksistert på mange mange hundre år), kjemper Hamas mot en militærmakt som ifølge FN bedriver en ulovlig okkupasjon.

  Det er forøvrig spesielt verdt å merke seg at samtlige medlemmer i Irgun og Stern ble benådet for sine handlinger mot sivile etter at staten Israel ble opprettet. (Dette til tross for at Stern søkte å samarbeide med Hitler i 1939 og Irgun stod bak drapet på FN-ambassadør Grev Folke Bernadotte i 1947) Samtlige «terrorister» fra disse gruppene ble benådet innen utgangen av 1949. Statsminister i Israel på 80- og 90-tallet Menachem Begin var leder av Irgun da Bernadotte ble likvidert, og begge foreldrene til både Utenriksminister og Statsminister i dagens israelske regjering var sentrale medlemmer i Irgun. Vi kan jo bare gjette oss til hva de har lært om verdien av palestinske menneskeliv i oppveksten.

  Hedgard

 13. hvordan har det seg at israel fikk fortsette? la oss si sverige hadde gjort det samme mot norge og brutt alle disse reglene.. da hadde FN slått til med en gang.. ingen andre land hadde blitt tillat så mangen brudd uten og straffes.. latterlig.. holocaust er ferdig.. slaveriet er ferdig.. det er på tide at folk tar seg sammen og glemmer og gjør noe med livet sitt

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s