Finanskrise, fascisme og feilslått politikk

Eirik Faret Sakariaseen,
Bystyrerepresentant (SV)

I Hellas har de en regjering uten folkevalgte, med en bankmann som statsminister. Land rundt om i Europa innsetter teknokrater til å styre, fremfor valgte politikere. Spørsmålet blir hvem de jobber for å redde: folket eller bankene?

I begynnnelsen av mars deltok jeg på generalforsamling i Roma med European Network of Democratic Young Left (ENDYL) med unge sosialister fra hele Europa. På agendaen sto fascismens fremvekst i Europa og finanskrisen.

Mens jeg fra Norges side kunne berette om rekordlav arbeidsløshet, et av verdens mest likestilte arbeidsliv og et samfunn overflommet av melk og honning, møtte jeg alvorstyngede ungdommer. Kamerater fra Hellas som etter utdannelse visste at de ikke hadde en jobb å gå til.

Det har lenge vært en spådom fra venstresiden at vi kom til å få en finansiell krise, og at arbeidere ville måtte betale. Høyresiden ristet lenge på hodet over denne «skremselspropagandaen». Vi fikk rett. Dessverre.

Hat skaper ingen jobber, rasisme stanser ingen kriser. Folk gjør!

Når krisen rammer Norge er usikkert. Men at vi vil bli påvirket er sikkert. Vår eksport til Europa vil svekkes ytterliggere, ettersom flere land sliter med handelskraft. «Heldigvis har vi oljå», sier mange. Da er det viktig å huske at vi har opplevd økt arbeidsledighet og mindre økonomiske kriser etter vi fikk oljå. Tryggheten til det norske folk ligger i velferdsstatens styrke og arbeideres sterke rettigheter.

Frp vil ha økt bruk av Oljefondet, men kritiserer regjeringen for dobbeltmoral når vi bruker mer oljepenger. Handlingsregelen, som et stort flertall på Stortinget er for, slår fast at man kun skal bruke 4% av avkastningen på oljepengene. Men i krisetider, som i 2008, hadde vi råd til å bruke ekstra. Hele tanken bak handlingsregelen, som også råder i mange norske familier: spar i gode tider for de dårlige tidene.

Historisk har vi sett hvordan økonomisk krise kan skape frustrasjon og tilstrømning til ytterste høyre side av politikken. Søken etter en enkel løsning gjør det lett å finne en. I Europa og Norge spres myter om muslimer som fort planter seg som en sannhet. Enkelte jobber mot «en kulturell krig» i Europa, og skylder krisen på innvandrere og særlig muslimer. Sannheten er at krisen er skapt av uansvarlige politikere og uærlige, rike, hvite forretningsmenn.

Hat skaper ingen jobber, rasisme stanser ingen kriser. Folk gjør! Vi må finne et annet svar på krisen enn Ungarn gjorde. I Ungarn har partiet Fidesz, med høyreekstreme tendenser, en oppslutning på 53 prosent, og 67 prosent av setene i parlamentet.

Det har sjelden vært enkelt å være for norsk EU-medlemskap. Den siste tiden er intet unntak. Det er en stund siden jeg har hørt et rop om at vi må inn i EU. At noen i det hele tatt fortsatt klamrer seg til deres drøm om «et forent Europa» er ubegripelig. Særlig i en tid hvor EU rakner fra alle kanter.

Den europeiske unions løsning på problemene griper dem ikke an ved roten. Det som – kort forklart – skapte krisen var en deregulert banksektor og lite demokratisk, offentlig kontroll over arbeidsplasser og stadig svakere fagforeninger. EUs svar er mer av det. De krever omfattende privatisering, deregulering og store kutt i offentlig sektor. De aller fleste vet at man ikke slokker en brann med bensin. Det gjelder tydeligvis ikke EU-byråkratiet.

Det å se folk sove ute er et syn jeg aldri greier å vende meg til. I Norge har vi få hjemløse, og de som er det, har som regel tak over hodet uansett. Vi har laget et sikkerhetsnett. I resten av Europa finnes ikke dette nettet. Det gir mange netter under åpen himmel. Også denne vinteren endte mange mennesker livene sine i rennesteinen. De som overlevde, har mange varme måneder foran seg, før vinteren kommer tilbake.

Lønnstrenden i Europa har vært økning, nå får f. eks tyske arbeidere lønnsreduksjon, mens ordinære utgifter er på samme, eller høyere, nivå. For mange gjør dette at man ikke får endene til å møtes

Dette er ikke en krise som handler om grekeres høye pensjoner eller tyskeres høye lønnskrav, men en krise som skyldes struktur. Den skyldes et system: kapitalismen. Nå mister folk i hele Europa hus, hjem og jobb. Den samme kapitalismen som en gang løftet dem ut av fattigdom, kaster dem hardt tilbake i den nå. Det er realiteten!

Vi trenger en grunnleggende annerledes struktur for samfunnet. Vi trenger et økonomisk system som setter folk foran penger, arbeidsplasser foran privatisering, fellesskap foran skatteletter. Det systemet kalles sosialisme!

Sosialister tror på en offentlig, strategisk kontroll over kjerneområder som transport, skole, helsevesen, vann, renovasjon, barnehager, som alle bør være under folkelig kontroll.

Uten å få Stalin, Mao eller Castro slengt etter meg som kallenavn mener jeg dette handler om de grunnleggende verdier. I en menneskerettighetsdebatt mot bystyrerepresentant Karina Helgesen Aase (H) stilte jeg et grunnleggende spørsmål:

Er det viktigste at alle har sko på beina, eller at noen har mange sko å velge mellom?

Hennes svar var det siste. Det sier mye om høyresiden og deres ufravikelige lojalitet til «det frie markedet». Det samme frie markedet gjør nå store deler av Europa frie – fra en jobb å gå til!

3 kommentarer om “Finanskrise, fascisme og feilslått politikk

 1. Etterpåklokskapen er så morsom å se.
  La meg starte med å spørre deg konkret : Hvilke linker har du på at venstresiden har advart mot finanskrisen?
  Jeg hørte aldri Halvorsen snakke om det. Ikke Johnsen heller.
  Og – hvor har du det fra at høyresiden ignorerte det? Linker ? Kan ikke huske det jeg heller skjønner du.

  Når det gjelder FRP er jo saken enkel. De forholder seg ikke til handlingsregelen. Derfor kan de INVESTERE mer – ikke bruke mer.
  (Investering er forresten en del av handlingsreglen, men Jens ser bare på hva man kan bruke. Dessuten – nå sier sentralbanksjefen at bruken av oljepenger må ned pga handlingsregelen og det blåser venstresiden i. Den er altså ikke noe verdt for dem).

  Det som skapte krisen er at land har lånt for mye.
  Det prøver du å komme deg unna ved å snakke om reguleringer. Reguleringene var der, de. EU hadde strenge regler for medlemlands grenser for underskudd.
  Hellas løy om dem. Det er det som er saken!

  Når du ser på velstansveksten i Europa etter 2. verdenskrig skyldes den en ting. Kapitalismen.
  Det vil du ikke snakke om. Bare om disse få år vi opplever nå.
  Det du skriver henger ikke sammen.

  Når du sier at det er viktigere at folk har sko på beina enn at man kan velge sko så kan man trekke linker til de som har prøvd det før.
  Monopolisme på en type sko. Ikke noen konkurranse om å få skoene bedre. Forfall, forfall, forfall er effekten.
  Men – noen vil ikke lære.

 2. Er i hovedsak enig med deg i at den europeiske finanskrisens bakenforliggende årsak er systemiske feil som gir grunnlag for å kreve et annet og bedre system. Måten du arbeider deg fram til denne konklusjonen er jeg derimot mindre enig i. Flere steder forvirrer du årsaker og konsekvenser samt feiler i å skille mellom utløsende og bakenforliggende årsaker. Enkelte ganger virker du så blendet av egen retorikk at det går på bekostning av økonomiske og historiske fakta. Jeg kommer derfor med litt kritikk fordi jeg mener denne saken er for viktig til å la flyte rundt i uvitenhet, og fortjener et bedre «case».

  Først venstresidens spådom om en kommende krise. Defineres venstresiden som sosialdemokratiske partier som AP og SV (med likesinnede nedover i Europa), må jeg si meg enig med Håkon. Jeg kjenner meg ikke igjen i at venstresiden sto på barrikadene med fareskilt i forkant av september 2008. Defineres venstresiden som marxistiske akademikere og revolusjonære sosialister kan man trekke fram økonomer som Robert Brenner som allrede på 90-tallet mente at vestlig kapitalisme ville møte på en krise i overskuelig framtid da en stadig voksende kjøpekraft var utelukkende basert på kreditt og ikke reell verdiakkumulasjon. Uansett hvilken definisjon man velger er det ikke grunnlag for å trekke «Hva var det jeg sa»-kortet for den ganske venstreside. Det blir bare et billig retorisk poeng.

  Videre om at krisen ikke er skapt av innvandrere og muslimer men av «uansvarlige politikere og uærlige, rike menn i dress». Innvandrerne har selvsagt ikke skyld i dette, men er problemet bare de politikerne som er uansvarlige og forettningsmennene som er uærlige? Hadde vi unngått krisen om de hadde vært annsvarlige(hva nå enn det skulle bety) og ærlige? Sannsynligvis ikke. En ærlig kapitalist er like mye kapitalist som en uærlig kapitalist. Denne retorikken gir inntrykk av at det er elementer som jobber mot systemet og regelverket som skaper problemene. Som systemkritikere fra venstre mener vi vel heller at det er reglene og systemet i seg selv som skaper problemene. Ordleggingen din underestimerer dermed seriøsiteten i de systemproblemene Europa står ovenfor.

  Argumentasjonen for det alternative systemet er også svak. «Vi må finne en annen løsning enn Ungarn», greit nok. EUs løsning griper ikke problemene ved roten, enig i det også. Men «et økonomisk system som setter folk foran penger, arbeidsplasser foran privatisering, fellesskap foran skatteletter», er ikke et godt nok svar. Dette er kun vage venstreside-klisjeer. Med dem vil vi bli stående på samme stedet hvil som vi har gjort siden 70-tallet. Hvilke reformer burde EU heller innføre? Hva burde Hellas heller gjøre med gjelden sin? Hvilke konkrete tiltak kan en regjering sette i verk for å reformere seg mot en sosialistisk økonomi? «Sosialister tror på en offentlig, strategisk kontroll over kjerneområder som transport, skole, helsevesen, vann, renovasjon, barnehager, som alle bør være under folkelig kontroll.» Hvis dette er sosialisme for deg, hva skiller sosialisme fra sosialdemokrati? På hvilke måter skiller dette seg fra det som har vært Arbeiderpartikonsensus de siste 30 årene? Konsensusen som aksepterer kapitalens prinsipper men fører utjevnende sosialpolitikk på toppen.

  Det stemmer at trenden i Europa har vært lønnsøkning, men med ett viktig unntak, nemlig Tyskland. Siden Euro-samarbeidet startet har Tyskland ført en politikk som faktisk har ført til fallende reallønnsnivå, noe som har gitt Tyskland en ekstrem konkuranseevne sammenliknet med andre europeiske land. Motsatt av hva du skriver er det altså ikke tyske arbeidere som risikerer lønnsreduksjon, men heller andre lands arbeidere. Tyske kapitalister tjener stort på denne krisen ved at deres arbeidere allerede er skvist ned på et til tider umenneskelig lønnsnivå og dermed kan eksportere stort til kriserammede land hvor folk går arbeidsledige og bruker sin krympende trygd til å kjøpe importprodukter fra Tyskland.
  Disse kjennsgjerningene svekker ikke caset for en alternativ kriseløsning, heller styrker den, men teksten din mister mye troverdighet, i mine øyne, når slike ting blir enten blir glemt eller ignorert.

  Når det gjelder kommentaren til Håkon er det mange ting jeg kunne tatt tak, men velger meg kapitalismen som hovedgrunnen til velstandsøkningen i Europa etter WW2. Få benekter for at kapitalismen er et system som har muliggjort verdiskapning uten historisk sidestykke. Systemer skaper imiddlertid ikke verdier. Systmer er rammeverk hvori verdier skapes. Kun arbeid skaper verdier. Industrikapitalisten må gjerne investere i fabrikker, maskiner og lær, men sko blir det ikke før menneskers arbeid har betjent dem. Merverdien som arbeidet har skapt kan måles i differansen mellom de ferdige produktene og kostnadene ved å produsere dem. Denne verdien er ikke skapt av industrikapitalisten, som neppe har satt sin fot innenfor fabrikken for annet enn å klippe en snor. Riktignok har kapitalisten lagt et viktig premiss for verdideskapningen ved å investere, men det er ingen grunn til at han eller hun skal ha ekslusiv rettighet til å ta en slik besluttning, som er tilfellet i dagens system. De har denne rettigheten i kraft av å eie kapital som andre ikke eier.

  Svake resonnementer og tom retorikk svekker kampen for sosialismen heller enn å styrke den. Da blir vi lett bytte for enkle argumenter som Håkons. Det blir for dumt.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s