Private sugerør i fellesskapets kasse

Eirik Faret Sakariassen, bystyrerepresentant (SV)
Enkelte aksjonærer i private barnehager tar ut stort overskudd/profitt til egen lomme. Bør ikke alle pengene komme barna og de ansatte til gode?
I et høringssvar til regjeringen sier flertallspartiene følgende: «Slik Stavanger Kommune ser det bør det ikke stilles krav til at de private barnehagene ikke kan ha vesentlige lavere personalkostnader enn tilsvarende offentlige barnehager for å kunne disponere overskuddet (…).»
Dette er en skremmende setning, fordi den gjør det altså mulig med sosial dumping. Man åpner for at private barnehager kan gi lavere lønn og pensjon, for «å kunne disponere overskuddet». Dette er Stavanger SV helt i mot!
Telemarksforskning har nylig levert to rapporter, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, som gjennomgår kostnader og inntekter i kommunale og private barnehager. Her ser vi flere trender og forhold som bekymrer Stavanger SV.
Det er viktig å skille de private barnehagene. På den ene siden har vi de private kommersielle, som det i hovedsak er det vi nå prater om. De har et profittmotiv for barnehagedrift. På andre siden har vi private barnehager uten profittmotiv, ofte drevet av en forening eller stiftelse. Disse tar i all hovedsak ikke ut utbytte.
Rapportene slår fast at private kommersielle barnehager har gjennomgående lavere kostnadsnivå enn kommunale. I all hovedsak skyldes dette forskjeller i lønn og pensjon til de ansatte. I gjennomsnitt tjener ansatte i private barnehager 28 000 kr mindre årlig og har langt dårligere pensjonsvilkår.
Den ene rapporten, som heter «Gullgraving i sandkassa?» går gjennom de mulighetene som fins for privatpersoner å ta penger ut fra barnehagesektoren. Den tegner et klart bilde av at mange private
barnehageeiere tar ut betydelige overskudd fra barnehagedriften.
Det er i all hovedsak tre måter de private barnehagene kan ta ut utbytte på:
1. Regnskapsført overskudd
2. Skjult utbytte
3. Redusert kvalitet
Trond Erik Lunder, som er forfatteren bak rapporten, har funnet ut at barnehager med profittmotiv i gjennomsnitt har høyere overskudd enn barnehager uten profittmotiv. Grunnen til at SV er så skeptiske til dette er ikke at vi tror at ALLE private barnehager tar ut overskudd. Men det er mulighet for alle å gjøre det og det er noen som gjør det. Rapportene vil ha det til at utbyttet kan ligge på om lag 400-500 millioner kroner i året.
Mens en barnehage på utsiden kan se ut som en enhet, så er den ofte ikke det. Mange private barnehager har delt opp mye i egne selskaper, som leier og kjøper tjenester fra hverandre. Et eksempel fra virkeligheten i Stavanger er dette:
To av våre private barnehager, Qmarkå Fus og Heddeveien Fus barnehager, er eid av morselskapet Trygge Barnehager AS (driftsinntekt 430 mill kr 2009). De eier om lag 250 barnehager rundt om i Norge, og nyter godt av offentlige drifts- og investeringstilskudd, i tillegg til foreldrebetaling. Trygge Barnehager AS er igjen eid av Vista Holding (driftsinntekt 1,3 mrd kr 2009). Dette selskapet har aksjonærer fra to skattebetingete investeringsselskap, eid av et ektepar (ett hver).
Så to av Stavanger-barnehagene er altså melkeku for et svært konglomerat av barnehager. Dette er en skummel utvikling. Inne i blant alle disse selskapene forsvinner mye penger, som tas fra det offentlige og foreldre – og i ytterste konsekvens barna.
Høyresiden ser ut til å ha alvorlige problemer med SVs ønske om tilskuddskontroll av offentlige midler. Det er ikke umoralsk å tjene penger, men det er umoralsk å tjene penger på kutt i kvalitet for barna og lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for ansatte.
De private barnehagene bruker gjennomsnittlig 22 000 kr mindre per barnehageplass og bruker i snitt 15 prosent mindre til personalet enn de offentlige. Ansatte i private barnehager tjener i gjennomsnitt 30 000
kr mindre årlig enn ansatte i offentlige barnehager, viser rapporten. Men dette har jo Stavanger kommune sagt at er helt greit!
Få er lenger i tvil om hva SV mener om private barnehager. SV vil at alle barnehager skal drives av kommunen og at skattepenger i form av offentlige tilskudd og egenandeler skal brukes på barnehagedrift og ikke gå til profitt. Så lenge vi ennå har private har vi to krav: de skal ikke ta ut overskudd og lønn og pensjon skal være god!
SV er opptatt av barnehager med høy kvalitet, gode vilkår for ansatte og at alle penger det offentlige skyter inn i barnehagene skal komme barna til gode. Det er ikke et urimelig krav!

3 kommentarer om “Private sugerør i fellesskapets kasse

 1. Eirik Faret.
  Du er 21 år, gjør en flott jobb med å være med i demokratiet vårt og utøvelse av det.
  Men – man er aldri for gammel til å lære.
  For det første hva sosial dumping er. Det er viktig å ikke missbruke ordet, for det skal ha en mening. Det er ikke sosial dumping å tilby lavere lønn enn andre som er i samme jobb.
  Sosial dumping er å tilby lavere lønn enn det som er minstelønn. Du er med å redusere hva sosial dumping er og respekten for dette.

  For det første : Om dere er mot at private tar ut utbytte – hvorfor støttet dere dette da dere var med å invitere private til å løse barnehagedekningen?
  Forstod dere ikke hva dere inviterte til?

  For det andre : Når du bygger en barnehage og bruker sparepenger og pantsetter boligen for å få det til – er det da mistenkelig og «kriminelt» å ønske pengene tilbake? Og også forvente at man får en avkastning på pengene?
  Jeg mener… om pengene hadde stått i banken og ingen barnehage blitt bygget så hadde man jo fått renter i alle fall….

  For det tredje : Vet du noe om at private tilbyr lavere lønn enn offentlige barnehager? Min erfaring er det motsatte. Jeg har venner i barnehagene og ingen av dem kunne tenke seg å jobbe offentlig fordi de går ned i lønn. Til tross for dette tok ei venninne av meg jobb offentlig – for å starte karrieren som leder for barnehage.
  Hun er helt åpen på at om hun jobbet privat ville hun tjent ca 100.000 mer i året. Jeg antar at du tipper på at lønnen er lavere privat, uten egentlig å vite noe om det. Kom gjerne med linker som underbygger påstanden din.

  Når det kommer til måter å ta ut penger på så lurer jeg litt…
  1. Underskudd. Hvor mye penger er det å ta ut om man går i minus ?
  2. Skjult utbytte. Jeg skulle gjerne visst hvordan man klarer å skjule utbytter, Eirik. Hvordan gjør man dette? Skattereformen i 2004 gjorde dette vanntett – så jeg lurer på hva du ser som jeg ikke ser.
  3. Redusert kvalitet. Vet du noe om dette, da, Eirik? Du skriver et langt innlegg og dette er det eneste du nevner om kvalitet. Sannheten er en helt annen. Om du ser på foreldreundersøkelser viser de at foreldre med barn i private barnehager er mer fornøyde enn foreldre i offentlige barnehager.

  Hva er grunnen til dette ? Hva er grunnen til at private er mer fornøyde enn offentlige?
  Til nå har eierne av barnehagene fått penger av staten. Støtten er lik i teorien. Men, kommunene eier barnehagen og de forsyner seg med pengene som skal gå til barnehagene.
  De private får pengene direkte. Derfor er det slik at staten har gitt støtte og den er lik, men pengene som kommer frem er helt forskjellige. Til og med forskjellig fra kommune til kommune.
  Hun jeg kjenner som leder en offentlig barnehage fortalte meg at hun plutselig fikk fem barn til. Og ikke en krone ekstra for å ta seg av de barna. Fordi kommunnen tok pengene.
  Nå skal dette rettes opp har Kristin Halvorsen bestemt. Og – ikke ved å gi også de offentlige barnehagene pengene direkte, men ved å gi pengene til de private også til kommuene, slik at de kan forsyne seg mer.
  Igjen fører det til mindre penger til barna. Og – du kritiserer de private eierne? Ærlig talt. Se hva dine egne i SV driver med og se om de har barnas beste som prioritet….

  Derfor – når du sier det er umoralsk å tjene penger på lavere lønn og dårligere tilbud til barna så er jeg enig.
  Men – hvor i all verden er det du har dette fra ?
  Har du noen linker? Eller er det bare noe du tror?

   • Det er fint det, Eirik.
    Jeg ser på tallene for ikke-kommunale barnehager og ser at det er utbytte på 1.9%.
    Det er jo ikke skremmende i det hele tatt.
    Man må – som sagt – ta i betraktning at pengene kunne vært plassert i bank og barn dermed ikke hatt tilbud.

    Rapporten tar opp mange ting, men egentlig ikke så mye av det du skriver om.
    Ikke noe av argumentasjonen din. Ikke noe om «sosial dumping».
    Eller noe om kvaliteten i de forskjellige barnehagene.

    Og heller ikke noe om SV vedtok ( og skrøt av) barnehagedekningen for så å begynne å kritisere den…..

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s