Barnehagereformen 2

SV har vært drivkraften bak makspris og full barnehagedekning. Nå skal vi være pådriver for en ny barnehagereform som satser ytterligere på kvalifiserte ansatte, enda flere plasser og to barnehageopptak i året.

Utviklingen har vært enorm siden SV tok initiativ til barnehageforliket og fram til i dag. Det er bygd 60 000 nye plasser, lovfestet rett til barnehageplass og prisen er redusert med over
1/3-del.

Flere førskolelærere
For å sikre kvaliteten i barnehagene vil SV at opptrappingen av kapasiteten skal skje i takt med tilgangen på førskolelærere. Arbeidet med økt rekruttering til førskolelærerutdanning har vært prioritert  høyt i flere år, og søkertallene til førskolelærerutdanningen fra 2012 viser en vekst på 22 prosent sammenlignet med 2011.

Nok kompetente barnehageansatte er nøkkelen til et trygt og utviklende barnehagetilbud for alle barn. Vi skal ha like mange ansatte pr barn som i dag, men vil at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha pedagogisk kompetanse.

To opptak i året
Målet om full barnehagedekning er nådd og regjeringen har innført en lovfestet rett til barnehageplass. Likevel er det mange som må vente på barnehageplass. Derfor vil SV bygge enda flere barnehageplasser, slik at det blir mulig med to opptak i året.

I løpet av neste stortingsperiode vil SV trappe opp til minimum to barnehageopptak i året. SVs mål er fortløpende opptak, slik at alle som ønsker plass skal få tildelt en plass.

SV vil i neste fireårsperiode:
1. To opptak i året: I løpet av neste stortingsperiode vil SV trappe opp til minimum to barnehageopptak i året. SVs mål er fortløpende opptak, slik at alle som ønsker plass skal få tildelt en plass. Opptrappingen må skje i takt med kapasiteten i barnehagene i takt med at det er tilstrekkelige kvalifiserte ansatte.

2. Forsvare maksprisen: Dersom barnehageprisen hadde økt i takt med prisstigningen siden maksprisen ble innført i 2007 ville en barnehageplass i dag kostet 2770 kroner. Kompensasjonen til kommunene i 2012 for at maksprisen holdes på 2330 kr utgjør 240 mill. Høyresiden er imot makspris på barnehager, noe som vil bety kraftig økning i
barnefamilienes utgifter. I tillegg til å forsvare maksprisen vil SV sikre lavinntektsfamilier gratis barnehageplass eller reduserte priser.

3. Etterutdanning: Legge fram en kompetansestrategi som gir en betydelig økning av mulighetene for etter- og videreutdanning for de ansatte i barnehagene. Ordningen med arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning må styrkes, slik at ansatte kan beholde sitt arbeidsforhold samtidig som de øker sin formelle kompetanse.

4. Kompetansekrav: Beholde dagens voksentetthet og trappe opp til at minst halvparten av de ansatte i barnehagene skal ha pedagogisk kompetanse. Det må også stilles krav om at alle ansatte i barnehagene minst skal ha barnehagefaglig grunnkompetanse. SV vil innskrenke muligheten for dispensasjon fra kravene til pedagogisk utdanning.

5. Kjernetid: Utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen for å bidra til sosial og språklig kompetanse og gi et godt grunnlag for skolestart.

6. Kontantstøtte: Beholde dagens kontantstøtteordning, inntil Norge har to barnehageopptak i året.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s