Grønne menn på Mars

Miljøpartiet de Grønnes Lage Nøst gikk i Aftenbladet 16. april til angrep på SV og vår miljøpolitikk. Helt uten grunn!

Klima- og miljøproblemene er vår tids største utfordring. Derfor har SV snudd norsk miljøpolitikk. De norske klimagassutslippene går ned, Lofoten, Vesterålen og Senja er oljefritt, utbyggingen av tog og kollektivtrafikk er rekordstor og gjennom regnskogsprogrammet bidrar Norge til store og raske kutt i klimagassutslippene internasjonalt.

Humoristisk pleier jeg si at grønne menn hører hjemme på Mars, ikke på Stortinget. Miljøpartiet de Grønne (MdG) har mye god miljøpolitikk – og nesten ingenting annet. Det er viktig at partier har løsninger på flere samfunnsutfordringer. SV vil holde miljøkampen høyt i fire nye år i regjering, samtidig som vi er opptatt av arbeid, skole, barnehager, helse og alle andre viktige områder!

Grunnen til at jeg mener alle som er opptatt av miljø bør stemme SV er at vi ser at klimakrisen skyldes et system. Det er viktig å ha en ideologi å knytte sin samfunnsanalyse til. Vi ser at det systemet vi i dag lever i, et kapitalistisk system som setter penger først, er med på å skape vår tids største problem: den globale klimakrisa.

SV er en pådriver for mer miljøvennlige løsninger som gjør at vi når målet om å redusere utslipp samtidig som vi sørger for fortsatt utvikling i Norge. Dette er ikke uforenelig, men det er en vanskelig øvelse.

Vi i SV har vunnet kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja to ganger. Ikke noe annet sted i verden er så viktige fiskeressurser samlet på et så lite areal. Lofoten, Vesterålen og Senja er fødestue for den siste store torskestammen i verden, og for sei, hyse og sild. Fiskerinæringen og reiselivet sysselsetter alene flere ganger så mange som det oljenæringen kan tilby. Minst 2/3 av de kjente fossile energiressursene må forbli ubrukte dersom vi skal nå togradersmålet. Da er det fornuftig å la den oljen som finnes i sårbare områder og der oljevirksomhet kommer i konflikt med andre næringer, bli liggende.

80 % av nasjonalformuen vår er ikke olje og gass, det er folk og den kompetansen vi sitter på. Derfor er vår satsning på utdanning og ikke minst utdanning innen fornybar industri viktig.

Hvis MdG kjører kampanje mot andre miljøpartier, som SV, kan resultatet være at nettopp miljøpartiene ramler ut. Da blir resultatet av MdGs taktikk at FrP havner i regjering. Og som vi alle vet er FrP partiet som er redde for menneskeskapte kulturendring, men som ikke bekymrer seg nevneverdig over menneskeskapte klimaendringer. Folk må se rødt, tenke grønt og stemme rødgrønt!

Mark Twain sa en gang: «What gets us into trouble is not what we don’t know. It’s what we know for sure that just ain’t so.»

Vi kan ikke ha klimafornektere som FrP i regjering. Alternativene er SV eller FrP. Hvilket parti ønsker du skal kunne påvirke norsk politikk og kampen mot klimaendringene?

Vi trenger en grønn politikk for mindre forurensing og en rød politikk for mindre forskjeller. Det får du med et sterkt SV i regjering!

Eirik Faret Sakariassen, 3. kandidat til Stortinget for Rogaland SV

4 kommentarer om “Grønne menn på Mars

 1. Fyrst vil eg avklare noko, det er strengt tatt ikkje MDG som køyre kampanjar mot SV. Det må vere lov å vere i opposisjon, å vere kritisk til parti ein opplev ikkje leverer, utan å verte beskyldt for å drive kampanjar. Det er ein del av demokratiet. På den andre siden har sentrale SV politikarar drive skitne kampanjar mot MDG, me svarar med å fokusere på sak.

  Å vere imot oljeboring på LoVeSe er ikkje det same som å vere miljøvenleg. Årsaka til at SV lekk miljøveljarar til MDG, er di dokker har vore i regjering i to perioder, utan å levere på miljøfronten. Dokker har levert på mange andre sakar, mellom anna pappaperm, som er bra, men dokker har forhandla bort miljøsaka. Dagens regjering SV er ein del av, pumper opp olje utan måte. Det er til og med snakk om å opne opp sårbare arktisk for boring. Nasjonal Transportplan fokuserer på å byggje enno meir veg, sjølv om me har meir enn nok veg i Noreg. På å byggje opp flysektoren. Fleire rapporter seier at folk ynskjer meir jernbane og sykkel, jamvel fortsetje den Raudgrøne regjeringa den fossile politikken.

  No til helga har me landsmøte, kor me skal revidere prinsipp- og arbeidsprogramet vårt. Eg kan forsikre deg om at me har mykje meir politikk enn berre miljø og klima, men om me har moglegskap, vel me løysningar som kan gje miljøvinningar i same slengen. Politikken vår er prega av at me tenkje langsiktig og grundig, at me ser på heilskapen framfor enkeltsakar. Nettopp difor er MDG eit miljøparti og ikkje SV, me kan tilbode meir enn varig vern av LoVeSe.

  Du seier au at ein må stemme SV for å ikkje få FRP inn i regjering, som dokker sa for 8 år sia. Men kva er vitsen med å røyste på eit parti som gjer just kva AP gjer, framfor å fronte dokker eiga politikk. Politikken vert like grå som FRP politikk i enden.

 2. Hei Erik,

  her synes jeg du bommer fælt på poenget til Lage Nøst. Hans poeng var at miljøpartiene (SV, KrF, Venstre og MDG) burde søke sammen om en tredje blokk for å få til mest mulig innenfor miljø. At det per dags dato ikke er flertall for et slikt samarbeid burde ikke være noen stopper for at man holder muligheten åpen. Velgere tiltrekkes av partienes kreativitet og evner til å se nye løsninger.

  For de av oss som holder miljøsaken som den viktigste (du sier selv at dette er det viktigste for SV), er det trist når den ofres ved kongens bord. Derfor er det trist at partiet ditt så bastant nekter å samarbeide med andre miljøpartier, fordi dere har utgangspunkt på forskjellig punkt på den akk så foreldede politiske aksen. At du selv er fornøyd med retningen regjeringen tar i miljøspørsmål er kanskje en indikator på at du selv ikke setter saken spesielt høyt. Kanskje er det heller en hvit løgn for å slippe å miste maska, lik AUF etter at de tapte kampen om LoVeSe forrige helg. For Norge under de rødgrønne har aldri investert mer i olje, gass og tjæresand, har ingen planer om å stoppe forbruksveksten, og bevilger milliarder av kroner til flyplassutbygginger.

  I blant er jeg glad for at jeg bor i et land hvor de grønne utgjør en politisk kraft. Derfor jobber jeg videre med å få det til å skje også i Norge. Sosialister med grønn kamuflasje har jeg ingen sans for, dessverre. Sees i valgkampen.

 3. «Miljøpartiet de Grønne (MdG) har mye god miljøpolitikk – og nesten ingenting annet», skriver Eirik – som anbefales å sette seg inn i saker før han plumper ut med utsagn som bare stiller ham selv i et dårlig lys. Han har dog rett i at MDG har mye god miljøpolitikk.

 4. Miljøpartiet har også en ideologi å knytte sin samfunnsanalyse. MDG har en grønn ideologi og er derfor det mest troverdige miljøpartiet, de andre sakene forstås i et miljøperspektiv. Jeg vil si at dette blogginnlegget er mye mer svartmalende mot MDG enn det Lages artikkel var mot SV. I det minste kom ikke Lage med feilaktige påstander.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s