NAV gir mennesker muligheter!

Foto: Carina Johansen/ RA

NAV møter mange mennesker i en vanskelig livssituasjon og har en viktig rolle i velferdsforvaltningen vår. Derfor var min hospitantuke hos dem en god måte  bli bedre kjent med NAV.

Arbeid gir frihet for den enkelte, og velstand for Norge. Derfor er målet som vi alle jobber for at folk skal få seg en god jobb og at vi skal ha et arbeidsliv for alle. Men vi vet også at enkelte ramler ut av arbeidslivet, grunnet fysisk eller psykisk sykdom. Da er det viktig at vi har et velfungerende velferdssystem som tar vare på folk den tid de ikke kan stå i arbeidslivet.

En god velferdsstat koster penger. Det er ikke gratis med god velferd, men det er allikevel svært viktig for de fleste av oss. Derfor bruker vi omtrent 1/3 av statsbudsjettet på NAV, både til sosialhjelp, uføretrygd, pensjon og arbeidsrettede tiltak. NAV er et fundament i velferdsstaten og det hører til en av grunntankene i landet vårt: hvis du ramler utenfor, skal det være et system som tar i mot og hjelper deg opp igjen. Men i Norge skal vi ikke bare gi folk et sikkerhetsnett; vi skal gi folk en stige! Vi skal gi dem muligheten til å løfte seg opp. Det gjør vi blant annet gjennom NAV.

Min uke hos NAV Eiganes og Tasta var veldig variert. Hver dag sto jeg halve dagen i mottaket, hvor alle mulige henvendelser kommer. Alt fra enkle spørsmål og innlevering av skjemaer, til henvendelser om nødhjelp og langtidssykemeldte. Det som imponerte meg var det store spennet i henvendelser og oppgaver de NAV-ansatte skal betjene – og all den kunnskapen de har.

Det lovfestede formålet med NAV er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning, tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov. Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med repsekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

I Europa er ungdomsarbeidsledigheten svært høy. I Sverige er den rundt 25 %, i Spania er den over 50 %. Sånn sett er vi heldige i Norge, for vår er betraktelig mye lavere. Arbeidsløshet er som sement. Flytende til å begynne med, men om den får sette seg fast blir den steinhard og nesten umulig å fjerne. Derfor er det høyt prioritert fra SV og regjeringen å unngå at unge ramler ut av arbeidslivet. Veien tilbake blir også verre dersom man har store hull i CVen. Og nettopp av den grunn har regjeringen styrket oppfølgningen av arbeidsløs ungdom.

For mange av oss kan det framstå som NAV kun utbetaler sosialhjelp og uførepensjon, men de gjør så mye mer. Blant annet jobber de veldig målrettet for at unge skal komme seg raskt ut i aktivitet, enten i arbeid eller utdanning. Jeg var også med på samtaler med unge som trenger veiledning inn i arbeidslivet – og som skal motiveres gjennom NAV og det som kalles Jobbverkstedet. Her samles man med andre i samme situasjon og får opplæring i CV-skriving og veiledning i arbeidssøking. Kampen mot ungdomsarbeidsledighet bekjempes best gjennom målrettet arbeid.

Et samfunn uten fattigdom er det eneste anstendige målet vi kan ha! Og det ligger i SVs sjel at vi vil gjøre mest for de som har minst. Samfunn med store forskjeller får flere problemer enn samfunn med små forskjeller. Er det store forskjeller mellom folk øker kriminaliteten, levestandarden og levealderen synker, spedbarnsdødeligheten øker og analfabetisme er mer utbredt. Vi lever i et samfunn med relativt små forskjeller, og et samfunn hvor mange har det godt. Det er en mye bedre filosofi å si at vi er alle i samme båt enn at hver og én må jobbe for seg selv.

‎NAV-reformen er en ung reform. NAV, som vi kjenner det i dag, ble etablert i 2006. Tidligere var det større skille mellom trygdekontoret, arbeidskontoret og sosialkontoret. Nå arbeider man på tvers, og ser naturlig nok dette i sammenheng. Jeg har tro på dagens organisering, men man skal alltid være åpen for utvikling og endring.

I vår teknologiske verden må vi kontinuerlig arbeide for at teknologien vi bruker er moderne. Regjeringen har allerede igangsatt IKT-fornying i hele NAV – og dette arbeide vil vi fortsette med fremover. Vi skal sørge for at NAV til enhver tid har ressurser nok til å møte folk på en god måte og til å utføre de tjenester etaten er satt til. Lokale NAV-kontor må styrkes med kompetanse, tilstrekkelig ansatte og større beslutningskompetanse i flere saker. Det må bli mye større beslutningsmyndighet og -frihet til lokale saksbehandlere, slik at folk kan få et mer skreddersydd tilbud fra NAV.

Stavanger kommune har en særegen ordning, som heter aktivitetstilskudd. Man kan få et tilskudd slik at barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter, som kontigent til aktiviterer, utstyr, ferie og turer. Dette tilskuddet bør etter SVs mening innføres nasjonalt, slik at man kan motvirke barnefattigdom og øke barns deltakelse i kultur- og idrettsaktivitet.

Gjennom min arbeidsuke hos NAV har jeg fått et godt og bredt inntrykk av hva de gjør, som er et vidt spekter av tjenester. De bistår med økonomiforvaltning for enkeltpersoner, jobber aktivt for å redusere sykefravær og hjelpe folk tilbake i arbeid raskt. De utbetaler sosialhjelp, uføretrygd og andre ytelser for dem som har behov for det. Jeg opplever at de ansatte setter brukerne og deres behov høyt. NAV er et viktig fundament i velferdsstaten vår: de gir mennesker muligheter!

Takk til alle de kjekke folkene hos NAV Eiganes og Tasta, som tok meg godt i mot og tilrettela en spennende sommeruke som hospitant!

Eirik Faret Sakariassen,

Bystyrerepresentant og stortingskandidat (SV)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s