Rogaland SVs kontrakt med velgerne 2013-2017

Vi bygger vår politikk på miljø og rettferdighet. Her er våre ti grønne og røde løfter til de som stemmer SV 9. september.

1. Helse- og miljøvennlige transportløsninger

Bilkøene blir lengre og koster samfunnet milliarder. Derfor vil vi satse på kollektiv. Det betyr forlengelse av dobbeltsporet til Egersund med lyntogstandard og flere stasjoner, på vei mot Europa, en Inter City-løsning mellom Bergen, Haugesund og Stavanger, med dobbeltspor mot østlandet, planleggning av bybane på Nord-Jæren og utredning av baneløsning på Haugalandet samt gjenåpning av Ålgårdbanen. Til dette trengs en ny finansieringsform for jernbanen.

2. Flere grønne arbeidsplasser

Rogaland er for oljeavhenging og trenger flere bein å stå på. Fastlandsindustrien sliter med å få tak i kompetanse, fordi oljeindustrien er med på å presse lønningene opp. SV vil styrke det regionale forskningsfondet for å skape nye, grønne arbeidsplasser innen bærekraftig industri, tjenester og grønn teknologi.

3. Gode, trygge bruksveier i hele fylket

Veistandarden i distriktene er for dårlige. SV ønsker økt satsning på rassikring, gul midtstripe, flere midtdelere og trafikksikring av bruksveier i Rogaland. Flere strekninger må planlegges med gang- og sykkevei. Det skal være lettere å velge kollektiv og sykkel som fremkomstmiddel.

4. Et arbeidsliv for alle

Kvinner tjener 14 % mindre enn det menn gjør og mange jobber ufrivillig deltid. SV kjemper videre for et likelønnsløft for kvinnedominerte yrker og rett til heltidsstilling. Privatiserings- og anbudspolitikken rammer de ansatte hardt, og vi vil satse på kvalitetsheving fremfor konkurranseutsetting.

5. Et solidarisk Rogaland

Rogaland er det fylket i landet med størst forskjeller etter Oslo. Vi jobber for et mer rettferdig skattesystem og de rike må bidra mer. SV kjemper for et samfunn hvor ulike mennesker gis like muligheter regionalt, nasjonalt og globalt. Vi jobber for en rettferdig asylpolitikk, med plass til de som søker beskyttelse.

6. En boligpolitikk med rom for alle – ut av spekulantenes makt

Stadig flere folk slipper ikke inn i boligmarkedet. SV vil øke boligbygginga i regionen, med flere studentboliger og rimelige boliger for unge. Vi vil stimulere til mer bruk av leie for eie-ordninger. Det er viktig at kommunene tar grep og etablerer offentlige tomteselskap. Folk skal ha tak over hodet, ikke gjeld opp til taket.

7. Reine fjorder og fjell

Det er miljøutfordringer knyttet til oppdrettsnæringen. Miljøtilstanden i Ryfylkebassenget må forbedres gjennom strengere krav til oppdrettsnæringen. SV vil at Ryfylke skal bli et pilotområde for bruk av grønn teknologi innen oppdrett. Tilgangen til naturen i Ryfylke må sikres gjennom gode turstier og tilgang til strandsonen. SV ønsker Preikestolen som nasjonalpark.

8. Mer kunnskap og læring

Frafallet i videregående skole er for høyt og må fortsatt reduseres. SV vil lovfeste retten til lærlingsplass så alle får fullført utdanningen sin. Det er også viktig med styrking av rådgivningstjenesten. SV vil tenke større om de små. Vi vil ha mer enn 100 nye helsesøsterstillinger eller andre fagstillinger på helsestasjonene og skolene i Rogaland. Vi skal jobbe for to barnehageopptak og et kvalitetsløft i barnehagene. Gjennom flere lærere og lovfesting av høyere lærertetthet vil flere lære mer.

9. Styrke høyere utdanning i regionen

UiS og HSH er viktige regionale samfunnsaktører i. Det er viktig å styrke , gjennom økte midler til forskning og stipendiatstillinger. I tillegg vil Rogaland SV jobbe for at et nasjonalt senter for samfunnssikkerhet og beredskap legges til UiS.

10. Gode kultur- og idrettstilbud

Gjennom Kulturløftet 1 og 2 har vi doblet satsningen til kultur, men barn har ikke blitt prioritert høyt nok. Derfor ønsker vi et kulturløft for å styrke rammevilkårene for frivilligheten og sørge for gode idrettsarenaer i lokalsamfunnene. Vi skal belønne de kommunene som satser på kvalitet I kulturskolen og lovfeste retten til en time gratis kulturskole til alle barn.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s