Hvem skal styre universitetet?

Lyses konsernsjef Eimund Nygaard vil, i et innlegg i Aftenbladet, at UiS skal endre styringsstruktur for å tilpasse seg næringslivet. Er ikke UiS allerede i nært nok samarbeid med næringslivet?

Nygaard har gode poenger om det interne styringsordningen, spesielt når det kommer til instituttstyrene. Undersøkelser som ble presentert for UiS-styret i fjor viste at organiseringen ikke er optimal, men styret mente vi burde gi ordningen lenger tid, samt styrke skoleringen som tilbys studentrepresentantene. Det er opplagt at et universitet må organiseres på en annen måte enn et privat selskap. Det er derfor viktig med større autonomi for de ulike fakultetene og instituttene, for å sikre god mulighet til forankring i fagmiljøene.

Det er heller ikke lenge siden universitetsstyret drøftet noe annet av det Nygaard i sitt innlegg løfter, nemlig spørsmålet om vi skal velge en ansatt eller en demokratisk valgt rektor. Flertallet av styret konkluderte med at man ønsker å videreføre dagens styringssystem, hvor rektor er demokratisk valgt av studenter og ansatte ved UiS. Jeg var selv blant dem som støttet den beslutningen i styret.

Hvorfor gjorde jeg det? Det er flere argumenter som for meg svarer på det. Det overordnede for meg er at jeg mener universitets- og høgskolesektoren må stå i mot en dreining mot enda flere styringstrekk hentet fra privat sektor. Et statlig universitet, som vårt eget, må skille seg i måten det styres på sammenlignet med for eksempel et aksjeselskap eller en bedrift. Det har gjennom flere tiår vært en gradvis endring av styringen i offentlig sektor, hvor offentlige institusjoner tillegges ledelsesprinsipper fra privat sektor. Det kalles new public management (NPM) og mange peker på det systemet som sterkt bidragende til større byråkrati i offentlig sektor.

Mange har ment at ettersom prinsippene bak NPM fungerer godt for privat sektor er det ingen grunn til at det ikke skal lykkes ved å gjøre det samme i offentlig sektor. Den logiske bristen er trolig åpenbar for mange, nemlig at offentlig og privat sektor skiller lag i det grunnleggende, nemlig hva målet er. Offentlig sektor skal tjene folket, privat sektor skal tjene penger.

Det er derfor ikke naturlig at et universitet skal tilnærme seg en styringsstruktur forankret i privat næringsliv. Det er lange historiske tradisjoner for universitetsdemokrati, hvor ansatte og studenter ved universitetene selv har valgt sin egen øverste leder, som rektor er. Vi må stå i mot kortsiktige interesser om tettere kobling til næringslivet. Universitetenes levetid er trolig tusenvis av år. I et slikt perspektiv er tradisjoner viktig.

Tvert i mot burde privat sektor selv drive en demokratisering av sin egen virksomhet. La ansatte bestemme mer over egen arbeidsdag, la beslutninger fattes i fellesskap, la dem velge sin egen leder og utvid bedriftsdemokratiene. Det er en styrke for enhver organisasjon, enten offentlig eller privat, at ansatte selv er med på bestemme hvem som skal lede dem. Mye tyder på at man har større lojalitet til en leder man selv har valgt.

Jeg er glad folk som Eimund Nygaard engasjerer seg i den offentlige debatten om UiS. Vi trenger flere, også fra næringslivet, som deler sine perspektiver og ideer med UiS. Jeg er opptatt av at UiS skal ha et godt samarbeid med næringslivet og det mener jeg vi har i dag. Mye av finansieringen av forskningsvirksomhet kommer fra lokalt næringsliv, i stor grad oljebransjen. Mange vil stille spørsmål ved om ikke oljens forskningsfinansiering utgjør en for stor del av de samlede forskningsmidlene, som bidrar til å sementere UiS som et universitet som ikke gjør nok for å klargjøre regionen og nasjonen for en omstilling til nullutslipssamfunnet.

Mange skryter av de stadig flere gode resultatene UiS leverer, både innen forskning, internasjonalt samarbeid og et voksende aktivt studentmiljø. Ja, det har vi fått til. Med en demokratisk valgt rektor!

Eirik Faret Sakariassen,

styremedlem Universitetet i Stavanger

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s