Spørsmål: Nett på skoler

Spørsmål:

Ettersom Stavanger kommune nå går over til mer digitale hjelpemidler (Chromebook) og nytt e-læringssystem (Gsuite) vil det bli viktig med god netthastighet og nettilgang på skolene. I dag er det allerede utfordrende på flere skoler at nettet er ustabilt og tidvis svakt, når elevene skal bruke nettet.

Hvilke tiltak er eller planlegger rådmannen å iverksette for å sikre at elevene og ansatte opplever den digitale satsingen som god og at nettet er så solid at det blir minst mulig  problemer i skolehverdagen?

Svar fra rådmannen:

Den opplevde kvaliteten på nettet avhenger både av antall brukerenheter koblet på nettet, nettdekning (antall og plassering av basestasjoner) og hastighet på nettet. Med stadig flere digitale hjelpemidler og skybaserte løsninger som G-suite og Office 365, skapes også større avhengighet og forventninger til nettet. I tråd med dette gjør IT-avdelingen stadig utbedringer/tilrettelegginger for å oppnå et stabilt og tilgjengelig nett for brukerne. Rådmannen vil her informere om hva som er gjort og hvilke pågående/planlagte tiltak som er knyttet til nettet på skolene.

Dekning trådløst nett

I 2016 hadde ungdomsskolene en stor utbygging av det trådløse nettet. Alle ungdomsskolene ble gjennomgått og oppgradert mht antall basestasjoner og plassering av disse for å oppnå god dekning. Disse nettverkene vil være godt dimensjonert til å håndtere den økte bruken. Rådmannen har plan for en tilsvarende oppgradering på barneskolene. Basert på erfaringene med utbyggingen på ungdomsskolene anslås oppgraderingen å koste kr 6 mill. Rådmannen vil frem mot 1. tertialrapport vurdere om det er økonomisk mulig å allerede igangsette oppgradering av barneskolene høsten 2017 alternativt innarbeide tiltaket i neste års Handlings- og økonomiplan 2018-2021.

Hastighet på nettet

Etter at rammeavtalen på bredbånd ble reforhandlet ultimo 2016 fikk egentlig alle skolene 200 Mbit båndbredde. Alle ungdomsskolene har nå 200 Mbit linjer, og IT er i ferd med å oppgradere barneskolene til det samme. Med bakgrunn i den digitale utviklingen ble det i årets budsjett avsatt midler til en kraftig kapasitetsøkning til 1 Gbit hastighet. IT overvåker trafikkutviklingen generelt for å kunne gjøre tilpasninger ved behov. Når ungdomsskolene tar de nye Chromebook-enhetene i bruk vil skolene overvåkes spesielt. I disse dager sluttfører IT et optimaliseringsprosjekt som gjør det mulig å oppgradere til 1 Gbit hastighet svært raskt. Dersom behovet på skolene tilsier det kan en kan dermed øke hastigheten til 1Gbit uten større tilrettelegging.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s