Ny retning, ny regjering

I helgen var SV samlet til landsmøte. Vi har finsnekret politikk og krav til en ny regjering. Velgerne kan forvente seg et mye tøffere og tydeligere SV!

For første gang i norsk politisk historie har et partilandsmøte behandlet hva som skal være partiets hovedkrav for å delta i eller støtte en ny regjering. De som stemmer SV skal gjøre det med viten om at vi vil stille fem ufravikelige krav til en ny regjering:

  1. Profittfri velferd
  2. Kraftig økning av barnetrygden
  3. Lærernorm for flere lærere
  4. Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og innelandskutt i klimautslipp på 3 millioner tonn
  5. Arbeide for internasjonalt atomvåpenforbud

La det ikke være tvil om at vi vil bidra til å kaste den sittende regjeringen uansett. Men for at vi skal være med i en ny regjering eller være støtteparti for en Ap-ledet regjering skal vi ha gjennomslag. SV er et parti med lang erfaring i makt. Vi har lært en masse fra forrige gang vi deltok i regjering. Det er et tøffere SV som går til valg.

En stemme til SV er en stemme for solidaritet og en ny regjering i Norge. SVs mål ved stortingsvalget i 2017 er at Norge får et nytt flertall, en ny regjering og en ny politisk retning for landet. Vi vil ha en regjering som gjennomfører mest mulig av SVs politikk for omfordeling og solidaritet, sterkere fellesskap og lavere klimagassutslipp.

Valget 2017 handler om hva slags framtid vi ønsker å skape for generasjonene etter oss. SV vil forandre Norge. Vi vil derfor bidra til å felle H/Frp-regjeringen. Bare et rødgrønt flertall fører med sikkerhet til ny regjering, og et sterkt SV er nødvendig for å få et rødgrønt flertall. Det er bare en stemme til SV som både vil sikre en ny regjering og at den nye regjeringen fører en politikk som er klart forskjellig fra den nåværende regjeringens politikk. SV vil gå i forhandlinger med alle partier som deler vårt ønske om en ny regjering uten Høyre og Fremskrittspartiet.

Gjennomslag for SVs politiske hovedkrav, samt gjennomslag i den politiske avtalen for øvrig, vil avgjøre hvilken form for samarbeid vi velger i et nytt flertall. Et endelig utkast til avtale om samarbeid skal vedtas av SVs landsstyre. SVs mål er å delta i en ny regjering, eventuelt inngå en samarbeidsavtale i Stortinget hvis det gir mest gjennomslag for vår politikk.

Får vi ikke gjennomslag for våre hovedkrav i forhandlinger om å danne regjering eller inngå samarbeidsavtale, vil SV velge opposisjon. Våre hovedkrav er basert på hva slags samfunn vi ønsker.

Vi vil ha et samfunn der forskjellene blir mindre og der færre barn må vokse opp i fattigdom. Vi vil ha et samfunn der vi i fellesskap sikrer alle gode barnehager, skoler og helsetjenester, og et samfunn der vi i fellesskap tar vare på naturverdiene, skaper klimavennlige arbeidsplasser og reduserer klimagassutslippene.

Profittfri velferd

Syns du det er greit at dine skattepenger går til profitt for en rik eier, fremfor å gå til barnehage, sykehjem, asylmottak eller barnevern? Det er et paradoks jeg aldri vil forstå: høyresiden påstår de er opptatt av å redusere skattene, men når de samme skattekronene går til privat profitt så bryr de seg lite og ingenting. Derfor lover vi at vi skal ha profittfri velferd i Norge. Fellesskapets skattepenger skal komme fellesskapet til gode!

Kraftig økning av barnetrygden

I Norge er det 98 000 barn vokser opp i familier i vedvarende fattigdom. I Rogaland er tallet 6600. Det er fullstendig uakseptabelt. Ingen unger skal måtte vokse opp i fattigdom. Vi vet at bare ved å prisregulere barnetrygden vil 18 000 unger løftes ut av fattigdom. Derfor må den økes kraftig. Det eneste anstendige målet et samfunn kan ha er å ta kampen mot fattigdom.

Lærernorm for flere lærere

Under Høyre/FrP-regjeringen har det vært en nedgang i antallet lærere mange steder. Bare i år har de fjernet 600 lærerstillinger på ungdomsskoler over hele landet. Det merkes garantert i mange klasserom, hvor det blir stadig flere elever pr. lærer. Det burde vært motsatt. Derfor vil SV sørge for at vi øker antallet lærere i skolen gjennom en nasjonal norm som sier 15 elever pr. lærer på 1.-4. trinn, og 20 elever pr. lærer på 5.-7. trinn.

Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og innelandskutt i klimautslipp på 3 millioner tonn

De sårbare områdene i nord er noen av de få oljefrie områdene vi har langs kysten. Det er både fordi det er store og viktige områder for torsken og fordi naturen er så vakker. I området lever mange av fiskeri og turisme. Det vakre, uberørte områdene har en stor egenverdi. Derfor må området vernes for oljeleting og boring. I tillegg skal vi gjennom stortingsperioden minst kutte de norske klimagassutslippene med minst 3 millioner tonn CO2-ekv. Sammenlignet med utslippene i 2016. Det skal lages et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som viser hvordan målet kan nås.

Arbeide for internasjonalt atomvåpenforbud

Vi har for tiden en amerikansk president som på ingen måte bidrar til trygghet og stabilitet i verden. Også andre land har en ledelse som ikke fremstår fredselskende. Atomvåpen er en forferdelig oppfinnelse som både har og har potensialet til å forvolde enorm skade. Verden blir et bedre og tryggere sted om den blir fri for atomvåpen. Derfor vil SV kreve at en ny regjering raskt går i gang med å arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen og at alle land ruster ned.

Hvis vi lar forskjellene øke i dag, får vi et kaldere samfunn i morgen. Derfor vil SV ta kampen for et varmt samfunn. Det er ikke bare et løfte, det er også en invitasjon. Bli med oss og ta kampen. Vi har den største medlemsveksten vi har hatt på over ti år. På målingene går det stadig bedre. 

Eirik Faret Sakariassen,

sentralstyremedlem SV

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s