Et Stavanger for alle

Vi vil ha et Stavanger for alle. Et Stavanger som sikrer at alle skal med, som setter fellesskapet først, som tar klimaendringene på alvor og tar vare på framtiden. Vi vil sikre et raust og varmt samfunn for oss alle.

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt går for første gang sammen om et felles budsjett for Stavanger. Med dette vil vi vise hvordan Stavanger vil bli dersom vi får bestemme.

En by som er god for barn og unge er god for alle. Vi vil ha en by for mennesker, med gode grøntarealer og rike muligheter til å utfolde seg. Vi vil bekjempe de økende forskjellene og sikre en by som løfter alle.

Det er krevende tider i Stavanger, skatteinntektene har falt og mange har opplevd å bli arbeidsløse. En del familier har følt seg presset til å flytte, og færre familier flytter til byen. Tøffere tider krever tøffere politiske prioriteringer. Vi må konsentrere oss om offentlig velferd og gode tjenester til innbyggerne, istedenfor å kjøpe Viking stadion og investere i Stavanger Forum. I vårt budsjett styrker vi fellesskapet gjennom å satse på barnehager, skoler, eldreomsorg og velferd. Ansatte i Stavanger kommune skal få den tilliten og de økonomiske rammene som trengs for å levere god omsorg, utdanning og oppfølging til våre innbyggere.

En grønnere by, med ren luft og mindre klimagassutslipp er vårt mål. En by som setter innbyggere foran utbyggere, og som prioriterer gående, syklende og kollektivreisende. Vi setter av penger i et klimafond for å ha midler til viktige og nødvendige klima- og miljøinvesteringer i tråd med den kommende klima og miljøplanen.

Mange barn og unge sliter med psykiske plager. Folkehelseinstituttet mener at 15-20 % av personer mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon som følge av angst, depresjon og atferdsproblemer. Slik vil vi ikke ha det. En god barndom varer hele livet, og i generasjoner.

Derfor vil Ap, MDG, SV og Rødt styrke skolehelsetjenesten, og bruke 10 millioner kroner i til 16 flere helsesøstre. Med denne styrkingen vil vi nå Helsedirektoratets anbefaling for hvor mange helsesøstre Stavanger kommune bør ha. Dette har vært et viktig krav fra Norsk Sykepleierforbund. Våre barn og ungdommer skal ikke møte en stengt dør når de trenger å snakke med helsesøster.

Det er populært å snakke om tidlig innsats, og en del tenker at tidlig innsats starter i skolen. Tidlig innsats er viktig i skolen, men må starte allerede i Barnehagen. Et viktig krav fra Utdanningsforbundet, som blant annet organiserer barnehagelærere, har vært 50 % pedagogtetthet i barnehagene. Dette har vi lyttet til, og de rødgrønne partiene i Stavanger vil bruke 15,3 millioner kroner for å nå dette viktige målet. Vi håper alle partier som er enige med oss om det bidrar til at dette får flertall i bystyret.

Det er et mål for oss å bekjempe økende ulikhet og fattigdom. I en by som selv i nedgangstider oser av rikdom vil vi ikke la noen stå igjen. Kommunen har en viktig rolle i å sikre at ingen faller utenfor. Derfor vil det være viktig for oss å styrke den sosiale profilen på politikken som føres i Stavanger kommune.

Ap, MDG, SV og Rødt strekker ut en hånd til sentrumspartiene og inviterer til godt samarbeid til det beste for byen. På mange viktige områder har vi felles verdigrunnlag og vi arbeider for de samme målene i flere sektorer. Venstre, KrF og Senterpartiet har en stående invitasjon til å søke samarbeid og flertall sammen med oss. En sentrum-venstre-konstellasjon i Stavanger vil gjøre byen grønnere, rausere og mer preget av solidaritet og nestekjærlighet. Sammen kan vi få det til. Torsdag legger vi fram budsjettforslaget vårt i formannskapet, og da vil det komme enda flere saker vi stolt vil fortelle byens innbyggere om.

De rødgrønne partiene i Stavanger er opptatt av generasjonsrettferdighet. Dette handler om å ikke sende en stor gjeldsregning til barn og barnebarn. Men solidaritet mellom generasjoner handler også om klima og miljø.

I årene som kommer blir det viktig at Stavanger gjør det vi kan for å bidra til at verden når klimamålene som er satt i Paris-avtalen. De store byene blir viktige for at hvert land skal nå sine klimamål. Vår ambisjon er at Stavanger skal ta sitt ansvar i dette viktige arbeidet. De menneskeskapte klimaendringene er en av vår tids største utfordringer og vil bety at vi må gjøre ting smartere og mer miljøvennlig. Smartbyen Stavanger skal sørge for et grønnere Stavanger, med trygge arbeidsplasser og bærekraftig vekst.

Vi legger frem et budsjett for sterkere fellesskap og en grønnere by. Vi vil ha et Stavanger for alle.

Kari Nessa Nordtun,

Gruppeleder Arbeiderpartiet

Torfinn Ingeborgrud,

Gruppeleder Miljøpartiet De Grønne

Eirik Faret Sakariassen,

Gruppeleder Sosialistisk Venstreparti

Sara Nustad Mauland,

Gruppeleder Rødt

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s