Sakki på søndag: Stortingsdebut, formannskap og landsstyremøte

God søndag, godtfolk!

Dette må sies å ha vært årets travleste uke så langt, med møte i Stortinget, formannskapet og SVs landsstyremøte. Her følger en oppsummering av hva SV har jobbet for og vedtatt!

Stortinget

Solfrid Lerbrekk var i starten av uka i Island på møte i Nordisk Råd, og derfor ble jeg kalt inn som vararepresentant. Hun er medlem i Arbeids- og sosialkomiteen, så jeg fikk være med på komitémøte og innenfor vårt ansvarsområde var det også saker i stortingssalen som jeg fikk deltatt i debatten og behandlingen av.

Jeg fikk også delta i den muntlige spørretimen og hadde forberedt spørsmål til ordinær spørretime. Det var veldig intense, men også spennende og morsomme dager. Jeg fikk veldig god hjelp fra rådgiver Daniel Charles Hextall, og SVs stortingssekreteriat for øvrig. Andre stortingsrepresentanter fra partiet var støttende og ga god veiledning. Min første opplevelse som stortingsrepresentant var veldig positiv.

img_1862Det ble jo en del debatt i etterkant av at jeg brukte palestinaskjerf på Stortingets talerstol. Dette hadde jeg selvfølgelig tenkt gjennom på forhånd. Det var tre grunner til at jeg bestemte meg for å gjøre dette:

  • Saken jeg løftet handlet om et UiS-samarbeid med et israelsk universitet som bidrar til okkupasjonen og brudd på folkeretten.
  • Det er en tragisk situasjon i Gaza, som har krevd titalls sivile liv og tusenvis er skadet.
  • Ytringsfriheten som tilfaller Stortingets talerstol skal være vid, både i fysisk og muntlig ytring, og den ville jeg utfordre.

Presidenten påtalte meg før jeg hadde holdt innlegg, og jeg viste til grunnloven (ytringsfrihet) og Stortingets forretningsorden (som sier at påtale skal komme etter innlegg er holdt). Da presidenten for andre gang påtalte bruken av Palestina-skjerf bestemte jeg meg for å etterkomme presidentens påtale.

Innleggene jeg holdt i Stortinget har jeg også lagt ut (både tekst og video), men samler dem her:

Her er også en kort medieoppsummering fra dagene på Stortinget:

Formannskapet

Onsdag og torsdag var det samling om kommunereformen med berørte kommuner, i regi av KS, på Gardermoen. Der fikk vi ideer og innspill til hvordan gjennomføre en best mulig prosess lokalt. Etter samlingen med folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjon fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger, dro vi hjem til formannskapsmøte på torsdag ettermiddag.

Det var ikke en veldig lang saksliste, og i tillegg hadde de to mest omfattende sakene (Stavanger Forum og konressatsing) utsatt. SVs bystyregruppe hadde møte i mitt fravær, og hadde forberedt to gode forslag som jeg fremmet.

Byutredning på Nord-Jæren

SV fremmet følgende som et tilleggsforlag:

Stavanger formannskap ønsker å legge noen føringer for arbeidet allerede nå:

  • Konvertering av bussvei til bybane må være med i neste forhandlingsrunde.
  • Banebasert løsning til Ullandhaugområdet (SUS, UiS mv.), kan være metro, må inn i pakken.

Dette fikk bare SVs stemme.

Tomt til offentlige formål på Storhaug

SV fremmet også følgende som et oversendelsesforslag (da følger det saken):

Følgende utredes:

  • Mulighet for å lokalisere barnehagen tilbake til opprinnelig tiltenkt tomt
  • Hva koster det å kjøpe ut butikken fra tomta?
  • Er det mulig å tilby en annen plassering for butikken utenfor denne tomta?
  • Hvordan skal det la seg gjøre for skoleelever å krysse Haugesundsgata på en trygg måte?
  • Hvordan blir luftkvaliteten og støy for de som skal benytte dette området?

Landsstyret

Som varslet i oppslaget fra Klassekampen tirsdag, så ble en av de store diskusjonene i SVs landsstyre omskjæring. Det er en sak som naturlig nok er vanskelig for de fleste, og hvor folk vekter ulike hensyn forskjellig. Debatten i landsstyret gikk respektfullt, etter innlegg fra Det Mosaiske Trossamfunn, Barneombudet, Holocaustsenteret og Barnelegeforeningen.

Sammen med Åshild Pettersen, Sheida Sangtarash, Mina Finstad Berg og SU-leder Andrea Sjøvoll fremmet jeg følgende forslag til landsstyremøtet:

SV vil innføre aldersgrense for omskjæring av gutter

SV mener at alle barn skal ha de samme rettighetene. Uavhengig av foreldrenes religiøse overbevisning fortjener alle barn et rettslig vern mot unødvendig kirurgi. Det henger blant annet sammen med selvbestemmelse over egen kropp, og er i tråd med barnekonvensjonens art.12 som sier at barn har rett til å si sin mening i forhold som vedrører dem, og art. 24 som forplikter oss til å «treffe alle effektive og egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbunden praksis som er skadelig for barns helse».

At barn har rettigheter som teller mer enn foreldrenes religiøse overbevisning må være SVs tydelige standpunkt. Vi vil sette aldersgrensen for rituell omskjæring av guttebarn til religiøs livssynsmyndighetsalder.

Dette fikk flertall i landsstyret. Vi la enstemmig til følgende tillegg:

Spørsmålet om regulering av rituell omskjæring er et overbevisnings- og samvittighetsspørsmål. SVs landsstyre fristiller sine folkevalgte i voteringer om spørsmålet.

Ha en fin uke og følg meg gjerne på Facebook, Twitter eller Instagram!

Sakki

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s