Sakki på søndag: kommunale møter og landsstyremøte

God søndag, godtfolk!

Her kan du lese litt om uka som gikk og hva Stavanger SV har arbeidet for i fellesnemd og formannskap >>>

Fellesnemd

Mandag møttes fellesnemda for Nye Stavanger, og der det for få måneder siden ennå var mye administrering, er det stadig flere politiske veivalg. Men noen av møtets viktigste saker ble utsatt.

Den viktigste som ble utsatt var beslutningen om politisk organisering. Hvordan skal lokalpolitikken se ut? Hvor mange og hvilke kommunalstyrer skal vi ha? Saksfremlegget foreslår at det mye utskjelte kommunalstyret for finans skal legges ned, noe SV støtter. SV i Stavanger stemte mot da det ble foreslått å opprette dette kommunalstyret, med økt byråkrati og pengebruk som argumentasjon. Dette har vist seg å være riktig, da det sjelden har vært mer rot i budsjettprosessene enn etter finansstyret ble opprettet. Så om dette legges ned vil vi spare både tid og penger.

Ellers ligger det an til at vi skal få følgende kommunalstyrer:

  • Miljø og utbygging
  • Helse og velferd
  • Oppvekst og utdanning
  • Samfunnsutvikling
  • Kultur, idrett og innbyggerdialog

Det vil bety at byutvikling blir samfunnsutvikling og at vi legger til innbyggerdialog til dagens kultur og idrett. Ellers ligger hovedlinjene i dagens Stavanger fast, med kommunalutvalg (som jeg er medlem av denne perioden.)

Den andre saken som det er knyttet spenning til er valget av kommunevåpen. SV ønsker å beholde dagens kommunevåpen, med hovedbegrunnelse i at det vil koste ti millioner kroner å endre. Det er penger vi ikke ønsker å bruke til dette formålet, som vi heller kan bruker til å styrke velferdstilbudet i nye Stavanger og sikre gode tjenester der folk bor. I et slikt perspektiv blir behovet for nytt kommunevåpen lite.

Tidligere har jeg skrevet om dette med driftsresultat og hvorfor det er viktig at vi går fra 3 % til 2 % driftsresultat. I realiteten si om vi skal kunne bruke ca. 100 millioner mer eller mindre hvert eneste år. 100 millioner kroner kan du få veldig mye velferd for, og det var SVs forslag om å endre fra 3 % til 2 % – og dermed kunne bruke 100 millioner kroner mer, årlig. Men, flertallet vedtok at vi skal nå 3 % på sikt, uten at de ville svare på når «på sikt» er.

Kommunalutvalg

Den saken fra kommunalutvalget jeg vil trekke frem var en om samarbeidsavtale med den kinesiske byen Yantai. Det ble opphetet debatt, hvor SV og jeg fremhevet vårt moralske ansvar i internasjonale relasjoner. Stavanger kan ikke akseptere de omfattende, grove menneskerettsbruddene Kina utøver mot befolkningen sin, og bør derfor ikke innlede tettere politiske og næringsmessige relasjoner. Derfor fremmet jeg først følgende forslag.

1. Saken utsettes. Rådmannen bes innhente opplysninger om ytringsfriheten, samt menneskerettighets situasjonen i byen og i Kina, slik at avgjørelsen om samarbeid ikke fører til at eventuelle krenkelser kan øke i omfang.

Det fikk kun støtte fra Senterpartiet. De andre, altså Høyre, Arbeiderpartiet, Frp og Venstre, vil ikke vite. De vil ikke vurdere menneskerettighetsbrudd, og ser kun næringsfordeler. Derfor fremmet jeg følgende forslag, sekundært:

1. Stavanger kommune vil ikke innlede samarbeidsavtaler med byer i land som grovt krenker menneskerettighetene. Av den grunn signerer kommunen ikke en avtale med den kinesiske byen Yantai.

2. Rådmannen legger frem en sak hvor Stavanger kommune avslutter samarbeidet med den kinesiske byen Ningbo.

Dette fikk kun SVs stemme (Sp hadde et eget forslag ganske likt SVs sekundære punkt 1). Så da blir det stadig tettere relasjon til Kina.

I tillegg tok jeg for andre gang opp spørsmål knyttet til det mannlige strippeshowet Chippendales, som i helgen hadde show i Stavanger. Dette er i strid med skjenkeretningslinjene til kommunen, men har allikevel passert rådmannen. Nå blir det tatt opp igjen, i etterkant av denne glippen. Selv ordføreren har uttrykt uenighet med rådmannen, så dette er bredt politisk forankret.

Formannskap

Det var ikke en lang saksliste, men flere av sakene var viktige da formannskapet møttes torsdag.

Utvilsomt viktigst tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger. Stavanger ble bedt om å ta 20 flere flyktninger enn de 120 vi allerede har sagt ja til. Vi har lang tradisjon for brei enighet i spørsmålet om å ta i mot flyktninger, og 16 av formannskapets 19 medlemmer ga sin tilslutning til å ta i mot mennesker som har vært på flukt.

Frp og Senterpartiet var de tre representantene som stemte mot, og argumenterte heftig i mot. Frp var opptatt av hva flyktninger gjorde for kriminaliteten i byen. Senterpartiet ville gjerne «hjelpe dem der de er». Det første er en skremmende og farlig retorikk. Det siste er rett og slett malplassert. De tjue vi skulle avgjøre om kommunen skal bosette sitter ikke i Syria, Afghanistan eller Irak. De er i norske asylmottak og skal ut i norske kommuner. Hjelp dem der de er hjelper ingenting i denne sammenheng. Men Frps insinuasjoner om at flyktninger er mer kriminelle enn andre tar jeg sterkt avstand fra.

Heldigvis er det et bredt politisk flertall som tar ansvar. Takk til Høyre, Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, Miljøpartiet de grønne og Folkeaksjonen nei til mer bompenger, som står på samme linje som SV. Det betyr at vi skal bosette 20 flere, og 9 enslige mindreårige totalt.

Landsstyremøte

Fredag og lørdag var SVs landsstyre samlet i Oslo. Vi vedtok kommunevalgplattform, diskuterte prinsipprogram og gjorde en rekke organisatoriske vedtak og fordelinger.

Siden i vår har jeg deltatt i utarbeidelsen av SVs kommunevalgplattform, og denne helgen ble arbeidet konkludert og vedtatt. Noe av det viktigste blir et bedre arbeidsliv for kommunalt ansatte, gjennom mer tillit og frihet, rett til hele og faste stillinger, kamp mot velferdsprofitt. Vi skal ta vare på menneskene som jobber for fellesskapet og setter mennesker foran markeder.

I det mer grønne, så vil vi ha et program for en grønn fremtid uten forurensing. Det viktigste blir kampen mot forsøpling og plast, mer klimavennlige kommuner og en politikk som skal sikre reine fjorder, med fiske uten lus, rømming og avfall fra flere oppdrettsanlegg. Og ikke minst: vern av matjord og økt matproduksjon. En politikk som passer oss i Nye Stavanger veldig godt!

Snorre Valen har ledet prinsipprogramkomiteen, som la frem sitt forslag til landsstyret. Snart skal utkastet på høring til medlemmene, fylkes- og lokallag, og da skal vi få gode diskusjoner om de prinsippene SV skal legge til grunn for vårt politiske arbeid.

Kapittel-festivalen startet også denne uken, og Samhold var årets tema. Siden onsdag har det vært mange arrangementer, og jeg fikk vært med på et par av dem. At vi har en så solid litteratur- og ytringsfrihetsfestival i Stavanger er utrolig bra! Jeg fikk maxet ut deltakelsen min onsdag og deler av torsdagen, ettersom jeg var bortreist resten av helga.

img_4548Ukens høydepunkt var da vi hadde første samling i skoleringsopplegget «Stavanger SV-skolen». Det er et tilbud alle SV-medlemmer i Finnøy, Rennesøy og Stavanger har fått, som skal gi innføring i partiets historie, ideologi, politikk, organisasjon og valgkamparbeid. Det er 26 mennesker som har sagt de vil gjennomføre de seks skoleringskveldene vi skal ha gjennom høsten og vinteren, og mandag var vi i gang. Det er veldig kjekt at interessen for å lære og bli aktive i SV er så stor!

Torsdag var stortingsrepresentant Freddy Øvstegaard på besøk i Stavanger. Han deltok i en debatt om bibliotekenes rolle på Sølvberget, før jeg viste han rundt på biblioteket og kulturhuset vårt. Etterpå dro vi til Rogaland teater, hvor vi fikk en presentasjon av deres utfordringer – særlig med bygget. Samme kveld deltok jeg i en klimadilemma-samtale, med ordførerkandidatene fra Høyre og Arbeiderpartiet. Du kan lese mer om hva vi tok stilling til her.

Dette ble en lang post, men det har vært en lang uke. Takk til deg som orker å lese alt!

Ha en fin uke og følg meg gjerne på Facebook, Twitter eller Instagram

Sakki

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s