FrP: en ulv i fåreklær

Jeg regner med at de aller fleste av mine lesere kan være enige om at dette er et latterlig bilde. Siv Jensen burde ikke få lov til å avbildes med LO-logoen. Et så arbeiderfiendtlig parti skal man lete lenge etter. Men, dette er en bloggpost hvor jeg skal vise dere noen tall. Ganske mange tall, utrolig mange tall. Dette fordi Siv Jensen uttalte:

«Fremskrittspartiet kommer ikke til å gå til kamp mot velferdsordninger. Det har vi aldri foreslått, og det kommer vi aldri til å foreslå»

Bare sånn, om du er i tvil om dette er en løgn eller ikke, her kommer en del tall fra FrPs alternative statsbudsjett for 2008:

– Fjerning av fagforeningsfradraget: 980 millioner

– Forslag om at “Stortinget ber Regjeringen sørge for at uførepensjon/tidsbegrenset
uførestønad tildeles utelukkende på medisinske kriterier.”

– Forslag om at “Stortinget ber Regjeringen innføre en ordning der alle som mottar
uføreytelser, både permanente og midlertidige, etterprøves minste hvert 4. år.”

– Forslag om at “Stortinget ber Regjeringen innføre krav til mottakere av uføreytelser om
deltakelse i tiltak, arbeidstrening eller opplæring basert på individuell plan i
samarbeid med NAV.”

– Fremskrittspartiet ønsker å føre en streng og rettferdig innvandrings- og
integreringspolitikk slik Danmark og Nederland har ført de siste årene.

– Fremskrittspartiet er prinsipielt imot at samene skal ha sitt eget folkevalgte organ, og
mener derfor at Sametinget bør nedlegges.

– De vil innføre et stykkprissystem som “likebehandler” offentlige og private skoler, noe som fører til utarming av den offentlige skolen.

– Forslag om at “Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endret studiefinansiering, slik at
staten garanterer for studielån i ordinære banker.” Lånekassa har i dag gunstige ordninger, både med gunstigere rente og gunstigere nedbetaling etc. enn private banker.

– Kutt på 12,38 mill i samiske barnehagetilbud (fjerning)

– Kutt på 8 mill i Barne- og likestillingsdepartementets drift

– Kutt på 6,1 mill i tilskudd til samlivstiltak/konfliktløsning (fjerning)

– Kutt på 2,1 mill til Likestillings- og diskrimineringsnemnda (fjerning)

– Kutt på 8,5 mill til drift av familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv., kutt på 8,3 mill i forskning på det samme, kutt på 13,85 mill i tilskudd til samme (fjerning), kutt på 7,56 mill til tiltak for lesbiske og homofile (fjerning), kutt på 2,65 mill til tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid

– Kutt på 15 mill i Likestillings- og diskrimineringsombudet

– Kutt på 30 mill i driftsutgifter for fylkesnemndene for sosiale saker

– Kutt på 50 mill i tilskudd til bosetting av enslige, mindreårige asylsøkere

– Kutt på 50 mill i refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere

– Kutt på 500 millioner i driftsutgifter til statlig barnevern (økning i tilskudd til privat barnevern er kun på 200 millioner)

– Kutt på 5 mill i driftsutgifter til Bufdir

– Kutt på 40 mill i samiske kulturformål

– Kutt på 20 mill i Norsk kulturfond

– Kutt på 22 mill i regionale musikkinstitusjoner

– Kutt på 8 mill i knutepunktinstitusjoner for musikk

– Kutt på 70,5 mill til nasjonale sceneinstitusjoner

– Kutt på 22,2 mill til regionale sceneinstitusjoner

– Kutt på 10 mill til region- og distriktsopera

– Kutt på 34,4 mill til språk-, litteratur- og bibliotekformål (driftsutgifter)

– Kutt i pressestøtten på 200 mill

– Kutt i tilskudd til samiske aviser på 18,9 mill (fjerning)

– Kutt i tilskudd til minoritetsspråklige aviser på 1,5 mill (fjerning)

– Kutt på distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark på 1,7 mill (fjerning)

– Nettokutt (bruttokutt er større) i bistandsutgifter på 9,7 milliarder kroner (velferd i andre land)

– Kutt på 1,5 milliarder kroner til regional utvikling og nyskaping

– Kutt på 16 mill til kompetansesenter for distriktsutvikling (fjerning)

– Kutt i bostøtteordningen på 69 mill

– Kutt på 16 mill i program for reduserte byggekostnader for bolig- og bomiljøtiltak (fjerning)

– Kutt på 15 mill i tilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger under bolig- og bomiljøtiltak

– Kutt på 67,6 mill i kompetansetilskudd under bolig- og bomiljøtiltak (fjerning)

– Kutt på 5,73 mill til Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (fjerning) – (utvalg som gjør det billigere og lettere for leietaker og utleier å få avgjort tvister)

– 111 mill i kutt til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

– Under bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: Kutt på 18 mill i spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold, kutt på 400 mill i integreringstilskudd, kutt på 150 mill i norskopplæring og samfunnskunnskap for innvandrere, kutt på 70 mill til kommunale innvandrertiltak, kutt på 21 mill til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

– Kutt på 5,3 mill til kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

– Kutt på 131 mill til Sametinget (fjerning) og 4,7 mill til avkastning på Samefolkets fond

– Kutt på 7,1 mill til tilskudd til samisk språk, formidling osv (fjerning)

– Fjerning av tilskudd på 3,5 mill til Kompetansesenter for urfolks rettigheter

– Kutt på 200 mill i driftsutgifter for UDI

– Kutt på 300 mill i driftsutgifter for asylmottak

– Kutt på 3 mill i statlige utgifter til tolk og oversettelse i UDI

– Kutt på 20 mill i driftsutgifter til Utlendingsnemnda

– Kutt i 125 mill under utgifter til NAV- og pensjonsreform

– Kutt på 431 mill i driftsutgifter i NAV

– Kutt i 230 mill i tilskudd fra ShDir til Kvalifiseringsprogrammet (fjerning)

– Kutt på 7 mill til forsøks- og utviklingstiltak for arbeidssøkere

– Kutt på 300 mill i tiltak for arbeidssøkere

– Kutt i driftsutgifter for ventelønn med 100 mill

– Kutt i driftsutgifter for Arbeidstilsynet med 15 mill

– Kutt i tilskudd til statens arbeidsmiljøinstitutt på 4 mill

– Kutt på 275 mill på supplerende stønad til pensjonister over 67 år (fjerning)

– Kutt på 950 mill i dagpenger

– Kutt på 46,2 mill i utdanningsstønad til enslige foreldre

– Kutt på 780 mill i sykepenger

– Kutt på 100 mill til rehabiliteringspenger under medisinsk rehabilitering

– Kutt på 1,027 milliarder til grunnpensjon for uføre (men økning i særtillegg for uføre på 530 mill)

– Kutt på 174 millioner for tilleggspensjon for uføre

– Kutt på 13 millioner i foreløpig uførepensjon

– Kutt på 1 mill til omstillingstilskudd til Sør-Varanger

– Kutt på 40 mill i bedriftsutvikling og administrasjon i Innovasjon Norge

– Kutt på 5,2 mill til tilskudd til kystkultur (fjerning)

– Kutt i 2 mill til sosiale tiltak under fiskeriformål (fjerning)

– Kutt i 30 mill i tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

– Kutt på Landbruksdepartementets område (pristilskudd etc.) på netto 6,3 milliarder kroner (brutto langt mer)

– Kutt på 22 mill til frivillige miljøvernorganisasjoner

– Kutt på 5 mill til verdiskapingsprogram på kulturminnefeltet

– Kutt på 20 mill i driftsutgifter til Sosial- og helsedirektoratet

– Kutt på 22 mill i driftsutgifter i Utdanningsdirektoratet

– Kutt på 4 mill i tilskudd til læremidler

– Kutt på 57,5 mill til statlige skoler og grunnskoleinternat mv.

– Kutt på 23,9 mill i tilskudd til samisk utdanningsadministrasjon

– Kutt på 51,2 mill i tilskudd til samisk i grunnopplæringen

– Kutt på 30 mill til opplæring av barn og unge i asylmottak

– Kutt på 10,6 mill til opplæring i finsk

– Kutt på 8,4 mill (av 8,7 mill) til utvikling av musikk- og kulturskolene

– Kutt på 1,3 mill til Nordland kunst- og filmskole

– Kutt på 14,3 mill til folkehøyskoler

– Kutt på 76 mill til tilskudd til studieforbund

– Kutt på 2 mill til studiesenteret Finnsnes

– Kutt på 1,5 mill til voksenopplæringsorganisasjoner

– Kutt på 10,6 mill til analyse- og utviklingsarbeid innen kunnskapsdepartementets område

– Kutt på 700 000 til utredninger vedr miljø, trafikksikkerhet mv.

– Kutt på 6,3 mill til samferdselsforskning

– Kutt i investeringer i jernbane med 250 mill, kutt i drift og vedlikehold i Jernbaneverket med 650 mill og kutt i kjøp av persontransport med tog med 500 mill

– Kutt i innbyggertilskudd til fylkeskommunene med 800 mill

For alle oss som trodde dette var velferdsoppgaver: IKKE i FrP-Norge! Så, hvem er klare for å ta opp kampen mot dette fæle, fæle partiet?! Jeg er i det minste med!

Disse menneskene, med formann Jensen i front, skal ikke få ødelegge det landet og den velferdsstaten jeg er så glad i!

13 kommentarer om “FrP: en ulv i fåreklær

 1. Nå er det endel der som ikke virker helt lurt å fjerne.
  Men,
  – Forslag om at “Stortinget ber Regjeringen innføre en ordning der alle som mottar
  uføreytelser, både permanente og midlertidige, etterprøves minste hvert 4. år.”

  – Forslag om at “Stortinget ber Regjeringen innføre krav til mottakere av uføreytelser om
  deltakelse i tiltak, arbeidstrening eller opplæring basert på individuell plan i
  samarbeid med NAV.”

  Hvordan kan du klassifisere disse to tiltakene som «arbeiderfiendtlig»?
  Den beste måten å få folk ut av å sitte på ræven og suge ut stønader er å motivere de til å ta tak i disse tiltakene.

  Etterprøving er også en lur ting. Mange som har idag trenger muligens ikke om 4 år og da er dette en god kontrollinstans.

 2. Det finnes snyltere og det finnes late folk som aldri kommer til å komme seg tilbake i arbeid hvis de ikke for et dytt bakfra, ved å sette krav til hva man må gjøre for å kunne få penger av samfunnet så kommer det il å hjelpe de som bikker ved latskapsstadiet å komme seg inn i arbeid. Det er ihvertfall det som er håpet. Få folk er så syke at de ikke kan høre på et foredrag.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s