FrP: en ulv i fåreklær

Jeg regner med at de aller fleste av mine lesere kan være enige om at dette er et latterlig bilde. Siv Jensen burde ikke få lov til å avbildes med LO-logoen. Et så arbeiderfiendtlig parti skal man lete lenge etter. Men, dette er en bloggpost hvor jeg skal vise dere noen tall. Ganske mange tall, utrolig mange tall. Dette fordi Siv Jensen uttalte:

«Fremskrittspartiet kommer ikke til å gå til kamp mot velferdsordninger. Det har vi aldri foreslått, og det kommer vi aldri til å foreslå»

Bare sånn, om du er i tvil om dette er en løgn eller ikke, her kommer en del tall fra FrPs alternative statsbudsjett for 2008:

– Fjerning av fagforeningsfradraget: 980 millioner

– Forslag om at “Stortinget ber Regjeringen sørge for at uførepensjon/tidsbegrenset
uførestønad tildeles utelukkende på medisinske kriterier.”

– Forslag om at “Stortinget ber Regjeringen innføre en ordning der alle som mottar
uføreytelser, både permanente og midlertidige, etterprøves minste hvert 4. år.”

– Forslag om at “Stortinget ber Regjeringen innføre krav til mottakere av uføreytelser om
deltakelse i tiltak, arbeidstrening eller opplæring basert på individuell plan i
samarbeid med NAV.”

– Fremskrittspartiet ønsker å føre en streng og rettferdig innvandrings- og
integreringspolitikk slik Danmark og Nederland har ført de siste årene.

– Fremskrittspartiet er prinsipielt imot at samene skal ha sitt eget folkevalgte organ, og
mener derfor at Sametinget bør nedlegges.

– De vil innføre et stykkprissystem som “likebehandler” offentlige og private skoler, noe som fører til utarming av den offentlige skolen.

– Forslag om at “Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endret studiefinansiering, slik at
staten garanterer for studielån i ordinære banker.” Lånekassa har i dag gunstige ordninger, både med gunstigere rente og gunstigere nedbetaling etc. enn private banker.

– Kutt på 12,38 mill i samiske barnehagetilbud (fjerning)

– Kutt på 8 mill i Barne- og likestillingsdepartementets drift

– Kutt på 6,1 mill i tilskudd til samlivstiltak/konfliktløsning (fjerning)

– Kutt på 2,1 mill til Likestillings- og diskrimineringsnemnda (fjerning)

– Kutt på 8,5 mill til drift av familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv., kutt på 8,3 mill i forskning på det samme, kutt på 13,85 mill i tilskudd til samme (fjerning), kutt på 7,56 mill til tiltak for lesbiske og homofile (fjerning), kutt på 2,65 mill til tilskudd til internasjonalt familie- og likestillingsarbeid

– Kutt på 15 mill i Likestillings- og diskrimineringsombudet

– Kutt på 30 mill i driftsutgifter for fylkesnemndene for sosiale saker

– Kutt på 50 mill i tilskudd til bosetting av enslige, mindreårige asylsøkere

– Kutt på 50 mill i refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere

– Kutt på 500 millioner i driftsutgifter til statlig barnevern (økning i tilskudd til privat barnevern er kun på 200 millioner)

– Kutt på 5 mill i driftsutgifter til Bufdir

– Kutt på 40 mill i samiske kulturformål

– Kutt på 20 mill i Norsk kulturfond

– Kutt på 22 mill i regionale musikkinstitusjoner

– Kutt på 8 mill i knutepunktinstitusjoner for musikk

– Kutt på 70,5 mill til nasjonale sceneinstitusjoner

– Kutt på 22,2 mill til regionale sceneinstitusjoner

– Kutt på 10 mill til region- og distriktsopera

– Kutt på 34,4 mill til språk-, litteratur- og bibliotekformål (driftsutgifter)

– Kutt i pressestøtten på 200 mill

– Kutt i tilskudd til samiske aviser på 18,9 mill (fjerning)

– Kutt i tilskudd til minoritetsspråklige aviser på 1,5 mill (fjerning)

– Kutt på distribusjonstilskudd til aviser i Finnmark på 1,7 mill (fjerning)

– Nettokutt (bruttokutt er større) i bistandsutgifter på 9,7 milliarder kroner (velferd i andre land)

– Kutt på 1,5 milliarder kroner til regional utvikling og nyskaping

– Kutt på 16 mill til kompetansesenter for distriktsutvikling (fjerning)

– Kutt i bostøtteordningen på 69 mill

– Kutt på 16 mill i program for reduserte byggekostnader for bolig- og bomiljøtiltak (fjerning)

– Kutt på 15 mill i tilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger under bolig- og bomiljøtiltak

– Kutt på 67,6 mill i kompetansetilskudd under bolig- og bomiljøtiltak (fjerning)

– Kutt på 5,73 mill til Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (fjerning) – (utvalg som gjør det billigere og lettere for leietaker og utleier å få avgjort tvister)

– 111 mill i kutt til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

– Under bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: Kutt på 18 mill i spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, integrering og mangfold, kutt på 400 mill i integreringstilskudd, kutt på 150 mill i norskopplæring og samfunnskunnskap for innvandrere, kutt på 70 mill til kommunale innvandrertiltak, kutt på 21 mill til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

– Kutt på 5,3 mill til kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

– Kutt på 131 mill til Sametinget (fjerning) og 4,7 mill til avkastning på Samefolkets fond

– Kutt på 7,1 mill til tilskudd til samisk språk, formidling osv (fjerning)

– Fjerning av tilskudd på 3,5 mill til Kompetansesenter for urfolks rettigheter

– Kutt på 200 mill i driftsutgifter for UDI

– Kutt på 300 mill i driftsutgifter for asylmottak

– Kutt på 3 mill i statlige utgifter til tolk og oversettelse i UDI

– Kutt på 20 mill i driftsutgifter til Utlendingsnemnda

– Kutt i 125 mill under utgifter til NAV- og pensjonsreform

– Kutt på 431 mill i driftsutgifter i NAV

– Kutt i 230 mill i tilskudd fra ShDir til Kvalifiseringsprogrammet (fjerning)

– Kutt på 7 mill til forsøks- og utviklingstiltak for arbeidssøkere

– Kutt på 300 mill i tiltak for arbeidssøkere

– Kutt i driftsutgifter for ventelønn med 100 mill

– Kutt i driftsutgifter for Arbeidstilsynet med 15 mill

– Kutt i tilskudd til statens arbeidsmiljøinstitutt på 4 mill

– Kutt på 275 mill på supplerende stønad til pensjonister over 67 år (fjerning)

– Kutt på 950 mill i dagpenger

– Kutt på 46,2 mill i utdanningsstønad til enslige foreldre

– Kutt på 780 mill i sykepenger

– Kutt på 100 mill til rehabiliteringspenger under medisinsk rehabilitering

– Kutt på 1,027 milliarder til grunnpensjon for uføre (men økning i særtillegg for uføre på 530 mill)

– Kutt på 174 millioner for tilleggspensjon for uføre

– Kutt på 13 millioner i foreløpig uførepensjon

– Kutt på 1 mill til omstillingstilskudd til Sør-Varanger

– Kutt på 40 mill i bedriftsutvikling og administrasjon i Innovasjon Norge

– Kutt på 5,2 mill til tilskudd til kystkultur (fjerning)

– Kutt i 2 mill til sosiale tiltak under fiskeriformål (fjerning)

– Kutt i 30 mill i tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

– Kutt på Landbruksdepartementets område (pristilskudd etc.) på netto 6,3 milliarder kroner (brutto langt mer)

– Kutt på 22 mill til frivillige miljøvernorganisasjoner

– Kutt på 5 mill til verdiskapingsprogram på kulturminnefeltet

– Kutt på 20 mill i driftsutgifter til Sosial- og helsedirektoratet

– Kutt på 22 mill i driftsutgifter i Utdanningsdirektoratet

– Kutt på 4 mill i tilskudd til læremidler

– Kutt på 57,5 mill til statlige skoler og grunnskoleinternat mv.

– Kutt på 23,9 mill i tilskudd til samisk utdanningsadministrasjon

– Kutt på 51,2 mill i tilskudd til samisk i grunnopplæringen

– Kutt på 30 mill til opplæring av barn og unge i asylmottak

– Kutt på 10,6 mill til opplæring i finsk

– Kutt på 8,4 mill (av 8,7 mill) til utvikling av musikk- og kulturskolene

– Kutt på 1,3 mill til Nordland kunst- og filmskole

– Kutt på 14,3 mill til folkehøyskoler

– Kutt på 76 mill til tilskudd til studieforbund

– Kutt på 2 mill til studiesenteret Finnsnes

– Kutt på 1,5 mill til voksenopplæringsorganisasjoner

– Kutt på 10,6 mill til analyse- og utviklingsarbeid innen kunnskapsdepartementets område

– Kutt på 700 000 til utredninger vedr miljø, trafikksikkerhet mv.

– Kutt på 6,3 mill til samferdselsforskning

– Kutt i investeringer i jernbane med 250 mill, kutt i drift og vedlikehold i Jernbaneverket med 650 mill og kutt i kjøp av persontransport med tog med 500 mill

– Kutt i innbyggertilskudd til fylkeskommunene med 800 mill

For alle oss som trodde dette var velferdsoppgaver: IKKE i FrP-Norge! Så, hvem er klare for å ta opp kampen mot dette fæle, fæle partiet?! Jeg er i det minste med!

Disse menneskene, med formann Jensen i front, skal ikke få ødelegge det landet og den velferdsstaten jeg er så glad i!

13 kommentarer om “FrP: en ulv i fåreklær

 1. Nå er det endel der som ikke virker helt lurt å fjerne.
  Men,
  – Forslag om at “Stortinget ber Regjeringen innføre en ordning der alle som mottar
  uføreytelser, både permanente og midlertidige, etterprøves minste hvert 4. år.”

  – Forslag om at “Stortinget ber Regjeringen innføre krav til mottakere av uføreytelser om
  deltakelse i tiltak, arbeidstrening eller opplæring basert på individuell plan i
  samarbeid med NAV.”

  Hvordan kan du klassifisere disse to tiltakene som «arbeiderfiendtlig»?
  Den beste måten å få folk ut av å sitte på ræven og suge ut stønader er å motivere de til å ta tak i disse tiltakene.

  Etterprøving er også en lur ting. Mange som har idag trenger muligens ikke om 4 år og da er dette en god kontrollinstans.

 2. Det finnes snyltere og det finnes late folk som aldri kommer til å komme seg tilbake i arbeid hvis de ikke for et dytt bakfra, ved å sette krav til hva man må gjøre for å kunne få penger av samfunnet så kommer det il å hjelpe de som bikker ved latskapsstadiet å komme seg inn i arbeid. Det er ihvertfall det som er håpet. Få folk er så syke at de ikke kan høre på et foredrag.

Legg igjen en kommentar til Jørgen Jakobsson Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s